Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

ChatPal - digitala samtal för ökat välbefinnande

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

EU-projektet ChatPal undersöker om artificiell intelligens kan bidra till att öka det psykiska välbefinnandet bland medborgarna. I Norrbotten ligger fokus på unga.

ChatPal

Vad är ChatPal?

Den psykiska ohälsan bland medborgarna ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet är att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt ge fler hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande. I Sverige är fokus på unga medborgares psykiska välbefinnande.

ChatPal är ett treårigt tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs med stöd av EU-programmet Norra Periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic Programme).

Projektet är en samverkan mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens kommuner i Sverige och därutöver samarbetspartners i Finland, Storbritannien (Nordirland och Skottland) samt Irland.

Vad är en chatbot?

En chatbot baserad på AI-teknik är en mjukvara som kommunicerar med användare på en hemsida eller via en app i mobilen. Den tolkar innebörden i tal eller text för att simulera vardagliga samtal mellan människor.

En väl utformad chatbot kan avkoda inkommande information från användaren i tal eller text och identifiera nyckelord, för att sedan interagera med personen utifrån kunskap inom det aktuella området. Chatbot-tjänsten ska finnas tillgänglig dygnet runt och baseras på forskning och beprövad erfarenhet för att främja psykisk hälsa.

Var kan jag ladda ned ChatPal-appen?

Du hittar ChatPal i en testversion i AppStore eller Google Play.

Northern Sparsely Populated Areas NSPA (EU)

Inbjudan till dig som är yrkesverksam i Norrbotten

Vi vill veta vad du som arbetar med barn och unga i Norrbotten tänker om AI-teknologi i stort och mer specifikt om ChatPal-tjänsten. Är du intresserad av att ingå i en digital fokusgrupp kan du kontakta projektets doktorand Niklas Pekkari.

Vi vill dessutom gärna att du svarar på vår webbenkät. Det tar cirka 30 minuter. Enkäten vänder sig till alla som är yrkesverksamma inom psykisk hälsovård. Du kan antingen vara anställd för att främja allmänhetens psykiska välbefinnande generellt sett eller för att ge stöd till personer med psykisk ohälsa. Ditt arbete inom psykisk hälsovård kan vara praktiskt eller akademiskt inriktat.   

Här hittar du webbenkäten.

Inbjudan till dig som är ung i Norrbotten

Vi är intresserad av att höra vad du som är ung tycker om ChatPal-tjänsten! Du kan få delta i våra digitala fokusgrupper som vänder sig till unga som är 15 år och äldre. Om du är intresserad kan du kontakta Catrine Kostenius.

Läs mer här om initiativet "Unga kommer till tals".

5 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering