Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Närsjukvårdsutredningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstinget beslutade 2009 att göra en översyn av hälso- och sjukvården i Norrbotten med inriktning på närsjukvård. I oktober 2011 har utredningen presenterat sin slutrapport Unika utmaningar & Unika möjligheter.

Utredningen lyfter fram sex strategiskt viktiga områden för framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten:

 1. En långsiktig beskrivning av primärvårdens framtida uppdrag och ansvar
 2. Ett förändrat styr- och ersättningssystem som bland annat säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för de prioriterade områdena
  • Vården av mest sjuka äldre
  • Psykisk ohälsa
  • Förebyggande och hälsofrämjande insatser
 3. Åtgärder för att i samverkan med länets kommuner erbjuda ett tryggt omhändertagande och god omvårdnad 
 4. Systematisk tillämpning av distansöverbryggande lösningar
 5. Fortsatt och fördjupat arbete för att åstadkomma en mer flexibel och effektiv användning av personalens kompetens
 6. Det behövs ett brett och öppet prioriteringsarbete  eftersom landstingets intäkter inte växer i samma takt som kostnaderna

Alternativa framtidsbilder

I rapporten redovisas också en rad konkreta förslag på hur närsjukvården ska utvecklas på såväl kort som medellång och lång sikt (år 2020 och bortom). Utredningen presenterar två alternativa framtidsbilder som förslås ligga till grund för framtagandet av en för länet sammanhållen utvecklingsplan för hälso- och sjukvårdens utformning i perspektivet 2020-2030.

27 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering