Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Två miljoner kronor till forskning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norra sjukvårdsregionen har fördelat drygt två miljoner kronor till klinisk forskning 2022 genom Visare norr-anslaget.

VISARE Norr

Sedan 1986 har norra sjukvårdsregionen (Region Norrbotten tillsammans med övriga tre regioner i norra Sverige) delat ut 80 miljoner kronor till fler än 900 forskningsprojekt från Visare Norr (Vårdforskning i samverkan regionalt i norr).

Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda inom Norra sjukvårdsregionen och på Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt Mittuniversitetet.

Patientnytta

Forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna.

För projektåret 2022 har 2,14 miljoner kronor fördelats till tolv forskningsprojekt. Till det kommer ytterligare två forskningsprojekt som tilldelats sammanlagt 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Genomgående hög kvalitet

Sammanlagt 28 ansökningar har behandlats av en prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av norra sjukvårdsregionens FUI-råd (forskning, utbildning och utveckling/innovation).

Kvalitén på forskningsprojekten har genomgående varit hög och betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel om mer medel funnits att fördela.

Region Norrbotten

Från Region Norrbotten är tolv medarbetare involverade i de forskningsprojekt som beviljats medel:

Tomi Myrberg, Susanne Olander, Pia Näsvall, Viktor Holmdahl, Christoffer Odensten, Ursula Werneke, Ingrid Lieber, Michael Ott, Mats Eliasson, Lena Hausler, Anne Lindberg och Linnea Hedman.

Kontaktperson

Namn: Fredrik Pettersson
Titel: Enhetschef forskning och utbildning, Region Norrbotten
Telefonnummer: 072-223 16 65

8 december 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering