Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stort engagemang bland tandvårdens medarbetare

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

När den pensionerade tandläkaren Åke Hellström kliver in på Folktandvården i Gällivare har han en fullbokad vecka framför sig. Som stafettandläkare bidrar han till att fler norrbottningar får tillgång till tandvård.

Folktandvården i Norrbotten befinner sig i ett problematiskt läge. Stora pensionsavgångar och svårigheter med rekrytering har skapat brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Ett stöd i det svåra bemanningsläget är ett system med anställda som ställer upp som internstafetter.

Åke Hellström är en av länets stafettandläkare, som åker till kommuner där det råder brist på tandvårdspersonal och hjälper till under exempelvis en veckas tid. Åke Hellström är själv pensionär sedan några år tillbaka men går in som tandläkare eftersom behovet är stort.

– Jag tycker att det är kul att få åka ut en vecka i månaden. När man jobbat ett helt yrkesliv inom ett område så är det roligt att få tillämpa sin kompetens i lagom mängd. Jag skulle inte vilja jobba heltid igen men på det här sättet blir det en bra balans. Man känner att man behövs, säger han.

Åke Pettersson, folktandvården
Tandläkaren Åke Hellström är en av Region Norrbottens många internstafetter. Han förstärker i Gällivare under vintern och våren.

Teamarbete

När Åke Hellström är på plats i Gällivare arbetar han i team med hygienister och sköterskor som är aktiva i flera behandlingsrum samtidigt. På 1990-talet var Åke Hellström chef på en klinik i Luleå och introducerade då arbetsmetoden med att arbeta i team för att hinna behandla fler patienter. Under sina dagar på kliniken i Gällivare kan han träffa upp till 30 patienter per dag.

– Vi jobbar bra ihop och de klarar egentligen av stora delar av arbetet själva, som att lägga bedövningar eller göra fyllningar. Det varierar såklart från dag till dag och vilken typ av vård som patienterna behöver. Det är även några operationer inplanerade varje vecka som tar längre tid, säger han.

Ingenting nytt

På de flesta orter i Norrbotten råder det i dag brist på tandläkare, på vissa orter även tandhygienister och tandsköterskor. Därför har Region Norrbotten tagit ett strategiskt beslut som bland annat innebär att använda sig av internstafetter samt att erbjuda pensionerade tandvårdare arbete för att klara av uppdraget.

Maria Pettersson är verksamhetsområdeschef för Folktandvården. Hon arbetade själv som stafettandläkare i början av 2000-talet.

– I Norrbotten har vi en lång tradition av att ha någon form av intern rörlighet inom länet. Detta eftersom vi länge haft en ganska ojämn tillgång på framför allt tandläkare, men även tandhygienister och tandsköterskor, säger hon.

Maria Pettersson, folktandvården
Maria Pettersson, verksamhetsområdeschef, gläds över engagemanget som finns bland Folktandvårdens medarbetare.

Svårt även på andra håll

Norrbotten har tappat många tandläkare i och med pensionsavgångar och dessutom haft svårt att återrekrytera för att fylla tjänsterna. Samtidigt har det skett en stor generationsväxling inom den privata tandvården. Det påverkar också då många av Folktandvårdens tandläkare väljer att gå över till en privat vårdaktör. Men Norrbotten är inte ensam om att ha rekryteringsproblem inom Folktandvården. Enligt Maria Pettersson är situationen ungefär densamma i hela landet.

– Vi har ett nära samarbete med de tre andra regionerna i norr. Problematiken är likartad även hos dem, även om vi har det mest prekärt här i Norrbotten, säger hon.

På grund av situationen som uppstått har Region Norrbotten gjort en länsomfattande produktions- och kapacitetsplanering. Planeringen innebär att sammanställa underlaget för det uppdrag som ska utföras, hur man ska hinna med de prioriterade patientgrupperna och hur detta kan klaras av med de tillgängliga resurserna.

Omfördelning av resurser

Sammanställningen visar att det finns en ojämn fördelning i länet.

– Vissa kliniker hinner med uppdraget ganska bra medan andra har väldigt stor resursbrist. Det är upprinnelsen till att vi fattade beslut i ledningsgruppen om att fördela resurserna mer jämlikt över länet, där det finns möjlighet, säger Maria Petersson.

Trots den systematiska uppdelningen och kartläggningen av behoven så är systemet uppbyggt på frivillighet. Regionen som arbetsgivare har en konstant dialog med medarbetarna inom tandvården för att se vilka lösningar som är möjliga.

– Vi försöker att göra det så attraktivt som möjligt för att lösa situationen på bästa sätt. Vi har också anställda som först inte ville åka på grund av sin familjesituation men som senare upptäckt att det finns fördelar med att jobba som stafett. Genom att arbeta längre perioder och sedan vara ledig någon extra dag efteråt kan man faktiskt få mer ledig tid med familjen, säger hon.

Maria Pettersson, folktandvården
Postern visar Folktandvårdens koncept med produktions- och kapacitetsstyrning, en planering som omfattar hela länet.

Strategiska insatser

Allmäntandvården i Folktandvården är indelad i fyra geografiska tandvårdsområden. Utöver det finns specialisttandvården och de tandtekniska verksamheterna. Den klinik som just nu har störst brist på tandläkare är Gällivare, där bland andra Åke Hellström hjälper till.

– Det har under en längre period varit ont om tandläkare vid kliniken i Gällivare.
Folktandvårdens samlade verksamheter har efter bästa förmåga stöttat upp där. Även specialister och hela resursteam från vissa kliniker har åkt dit för att hjälpa till.

Maria Pettersson ser det som ett exempel på det stora engagemang som finns bland de anställda inom tandvårdens olika verksamheter.

– Det har varit fantastiskt. Alla har bidragit och stöttat i det här svåra läget.

Däremot är Folktandvårdens huvudinriktning även fortsättningsvis att försöka få fler medarbetare.

– För att åstadkomma en jämlik tandvård och ökad tillgänglighet arbetar vi sedan länge med strategiska rekryteringsinsatser, däribland koncept med ”prova-på-jobb” samt stipendier och garanterat sommarjobb för tandvårdsstudenter, berättar hon.

Text och foto: Yours

3 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering