Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

MONICA

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Monica-undersökningen har sedan 1985 registrerat insjuknande i slaganfall och hjärtinfarkt samt genomfört hälsoundersökningar i Norr- och Västerbotten. Sedan starten har 7 undersökningar genomförts, den senaste under år 2014.

MONICA

Det huvudsakliga syftet med Monica-undersökningen är att belysa den långsiktiga utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt hur riskfaktorerna för dessa förändras i befolkningen över tid.

Principal Investigator för MONICA studierna i norra Sverige är Stefan Söderberg, professor och överläkare, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin; kardiologi, Umeå universitet.

Ansvarig forskare för MONICA studien i Norrbotten är Maria Nordendahl, Universitetslektor, Inst. för Folkhälsa och Klinisk medicin/Allmänmedicin, Umeå Universitet, Specialistläkare i allmänmedicin Region Norrbotten.

MONICA-studie under våren 2022

Studien startar i Januari vecka 2, 2022 och går av stapeln i Luleå område. MONICA kommer att ha sina baslokaler på Sunderby sjukhus i Gamla psykiatrins lokaler på plan tre med ingång vid Norra entrén.

Forskningsarbete inom Region Norrbotten är integrerat i det kliniska arbetet, därför är alla i teamet anställda i en klinisk verksamhet men har KFC samt FOU inom regionen som stödfunktion.

Vår huvudforskare för MONICA studien i Norrbotten Maria Nordendahl, Forskningskoordinator och projektledare Jasminka Barucija, samt resten av teamet är anställda på Björknäs hälsocentral i Boden.

Björknäs hälsocentral arbetar främjande för att utveckla forskningsarbete inom Region Norrbotten för att kunna erbjuda norrbottningar den bästa vården.

MONICA har funnits i 30 år och är en återkommande studie som monitorerar riskfaktorer för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stroke men även hur kroppen påverkas av miljögifter, tex. Vidare sparas prover i en Biobank, så att det finns möjlighet att i efterhand kunna genomföra analyser som vi idag ännu inte har kunskap om eller tekniken för.

Studien pågår samtidigt i Norrbotten och Västerbotten och är viktig inte minst för Norrbotten då det visar sig i undersökningar att just norrbottningar är väldigt hårt drabbade då det gäller insjuknande och död i bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. I Aftonbladet nu den 9 december uttalade sig Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd, om att Norrbottens befolkning vid senaste jämförelser alltjämt har mer än dubbelt så hög risk att dö i hjärtinfarkt än i Stockholms, statistik som motiverar vikten av att forskning som MONICA-studien bedrivs.

Den hjälper många forskare att kartlägga riskfaktorer för dessa åkommor och bidrar därigenom till att vi i vården ska kunna förebygga och lindra riskfaktorer och sjukdomar på bästa sätt. MONICA-data används också i flera stora forskningsstudier med jämförelser mellan olika länder, tack vare att MONICA är en robust forskning med väl beskriven metod.

Allt deltagande är frivilligt men det är mycket viktigt att alla som får erbjudan också deltar. Studien omfattar 2 500 norrbottningar och västerbottningar och pågår mellan vecka 2 och vecka 17 nu under våren 2022.

Alla personer är slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret och är unika vilket innebär att det går inte att ersätta de utvalda personerna med andra.

De som är utvalda kommer att få ett vykort hem med information om den kommande MONICA-studien innehållande även kontaktuppgifter till studiekoordinatorer i både Norrbotten och Västerbotten som de är välkomna att kontakta om det finns frågor och funderingar.

Därefter får de även en inbjudan med mer individuell information med bland annat länkar till en enkät och förklaringar till de olika moment i hälsoundersökningen som de erbjuds genom deltagandet i studien. I brevet kommer även att finnas information till arbetsgivare och samtycke formulär.

Alla deltagare får en omfattande hälsoundersökning. De får svar på sina provtagningar och undersökningar samt vid behov vägledning till vart de kan vända sig för vidare utredning om det t ex visar sig att risker för sjukdom förekommer, t ex ett högt blodtryck eller blodsocker.

Allt deltagande inklusive hälsoundersökningen är kostnadsfri och alla deltagare får godkänna sitt deltagande genom ett samtyckesdokument samt svar på sina frågor innan vi i teamet påbörjar undersökningen. Deltagarna får självklart även välja att delta enbart i delar av undersökningen, dock är vi tacksamma att så stor andel deltagare som möjligt väljer att delta i alla moment.

Viktigt att veta för deltagare är också att om de befinner sig någon annanstans t ex på grund av arbete eller studier i någon av dessa två län, Norrbotten och Västerbotten, än hemmavid under just den period som MONICA är på besök hos dem, så är de välkomna att höra av sig så hjälper vi till och planerar deras besök på närmaste ort där MONICA finns. Under studietiden kommer MONICA teamet att besöka 14 orter i hela Norrbotten; mestadels vid lokaler på berörda hälsocentraler men även sjukhus.

Resrutt Norrbotten

Kontakt

Maria Nordendahl

Maria Nordendahl , huvudforskare för MONICA studie i Region Norrbotten
Universitetslektor
Specialistläkare i allmänmedicin Region Norrbotten
Inst. för Folkhälsa och Klinisk medicin/Allmänmedicin
Umeå Universitet
E-post: maria.nordendahl@umu.se
Tel 070 -304 65 40

Jasminka Barucija

Jasminka Barucija
Spec undersköterska
Forskningskoordinator
Projektledare/Projektsamordnare/Projektkoordinator
MONICA-studien, Region Norrbotten
E-post: jasminka.barucija@norrbotten.se
Tel 073- 030 48 89

Team Norrbotten

Wilma Engberg
Wilma Enberg
Undersköterska i akutsjukvård

Natalie Gustafsson
Natalie Gustafsson
Specialist undersköterska i akutsjukvård

10 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Monica 30 år

Rapport MONICA 30 år 

MONICA står för Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease.