Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hur bygger vi innovationskapacitet inom vård, hälsa och omsorg?

Kontaktperson

Lisa Lundgren, Utvecklingsstrateg
Telefon: 072–534 94 26
E-post: lisa.lundgren@norrbotten.se

Införandet av innovationer i verksamheterna är en svår nöt att knäcka. Det vittnade talarna på Norrbottens läns landstings tredje nationella konferensen i ämnet innovationer inom vård, hälsa och omsorg om.

Innovationskonferens

120 deltagare från hela landet kom till konferensen som hölls på Clarion Sense hotell i Luleå under två dagar i början av februari.

Agneta Granström, landstingsråd och Mats Brännström, landstingsdirektör vid Norrbottens läns landsting inledde årets konferensen.

Nationell innovationskonferens
Mats Brännström och Agneta Granström

Den första nationella konferensen som landstinget bjöd in till 2012, hade rubriken "Tillsammans förlöser vi idéer". Då hade begreppet innovationer nyligen börjat användas i samband med idéer om nya lösningar av produkter, tjänsts och processer i offentligheten, vilket gjorde att de dagarna ägnades åt att reda ut skillnader mellan innovationer och systematiskt förbättringsarbete är. Och åt att försöka hitta sätt att plocka fram nya idéer ur de som känner problemen bäst- de som arbetar i olika landstings- och kommunala verksamheter .

Den andra konferensen hösten 2013 hade rubriken, "Ledarskapet driver innovationer" och syftade till att peka på just ledarskapets betydelse för innovationernas förverkligande.

Årets tema blev därför ytterligare en fördjupning då många av programpunkterna belyste hur implementeringen av innovationerna ska gå till och hur offentligheten tillsammans med universitet och näringsliv kan bygga innovationskapacitet.

Per Frankelius, Ph.D., Associate Professor, Linköpings Universitet pratade om behovet av ekosystem för innovativa processer och berättade om regioner som med gemensamma långsiktiga visioner tillsammans skapar strukturer som stimulerar utvecklingen. En viktig faktor är att komma åt attityder och att koppla den egna miljön till externa miljöer och bilda samverkande ekosystem? Omvärldsbevakning och motivation ser han som några av de viktigaste faktorerna före att kunna få till sådana miljöer.

Per Frankelius
Per Frankelius

Han kom också med ett tillägg till den gängse definitionen av ordet innovation.

- Det är först när en innovation gör insteg i samhället - dvs när den börjar användas - som det är en innovation, hävdade han.

Kent Tano Principal Expert R&D, LKAB, berättade hur LKAB strukturerat och strategiskt genom alla år arbetat med innovation och utveckling för att så kostnadseffektivt som möjligt möta egna men framför allt sina kunders behov idag och i framtiden för att upprätthålla en utveckling och leverans i världsklass.

Kent Tano
Kent Tano

Norrbottens läns landsting tillsammans med ALMI, ABI, IUC och LTU Business presenterade i två workshops erfarenheter, utmaningar och lösningar från regional samverkan när det gäller att skapa innovationskraft. Hur fungerar utveckling i olika faser med överlämnande och mottagande av olika parter? Vilka förutsättningar krävs för att vi har ett sammanhållet system som fungerar "från ax till limpa.

Joanna Ulfarsson
Johanna Ulfvarson

Lösningar som har utvecklats och utvärderats behöver implementeras för att komma till nytta. Implementering är komplext och ökad kunskap behövs inom området. Johanna Ulfvarson, programledare, VINNOVA presenterade rapporten "The many faces of implementation", där motivationen i organisationen och tiden för införandet av en nyhet i en organisation många gånger är avgörande för resultatet.

Anders Weilands
Anders Weilandts

Anders Weilandts från Diabetes Tools Sweden AB beskrev svårigheterna i ett praktiskt fall.

- Det allra första som måste ske för att en förändrings ska vara möjlig är "change of mind" i ledningen och bland personalen. Därefter kommer tålamod att hålla fast vid och upprepa målen hela tiden. Sämst går det om det inte finns någon styrning, inga pengar, brist på intresse, tekniska problem eller att de som ska använda produkten, tjänsten eller processen inte ser något mervärde, förklarade han.

Peter Furster
Peter Furster

Han fick medhåll av nästa talare Peter Furster, projektledare och ansvarig för Nordic Medtest - ett nationellt testcenter öppet för alla aktörer - som pratade om ämnet "Hur tar vi tillvara innovationskraften och får mer och säkrare IT i vården?".

-Problemet sitter inte i tekniken utan i människorna, när något nytt ska införas.

Han hävdar att förändringsbenägenheten gör att införande blir en stor utmaning. Goda idéer fastnar ofta i otydliga processer med många intressenter men även att nya lösningar produktionssätts utan tillräcklig kvalitetssäkring.

- Flytta fokus från teknik till användande. Bejaka specialisterna. Bygg neutrala mötesplatser. Ägna ATP till den här typen av frågor. Säg JA istället för Nej. Skapa ett innovativt klimat i vardagen, var hans råd till publiken.

Jonny Ivarsson Paulsson och Karin Eriksson
Jonny Ivarsson Paulsson och Karin Eriksson

Jonny Ivarsson Paulsson och Karin Eriksson, VINNOVA – presenterade därefter resultaten från satsningen på innovationsslussar. VINNOVA har finansierat uppbyggnaden av sex innovationsslussar som ska ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården och fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården.

Dag två inleddes med att Manólis Nymark, jurist och certifierad informationssäkerhetsexpert, belyste hur juridiken fungerar i innovationsprocessen.

Manolis Nymark
Manólis Nymark

-Ta in en jurist så tidigt som möjligt i processen. Och testa innovationen. Det aktualiserar många juridiska frågeställningar som måste beaktas och tas ställning till. Det går att arbeta med juridiken på ett metodiskt sätt i syfte att minimera juridiska risker.

Angelica Hafström
Angelica Hafström

Nu finns en standard för innovationsledning, vilken Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D AB och kommittérepresentant SIS/TK 532, redogjorde för.

Standarden ger vägledning för att leda och organisera innovationsförmågan och ta vara på kraften hos bl.a. medarbetare, patienter och brukare.

Mats Rundkvist
Mats Rundkvist

Att upphandla något som inte finns och som de inte får när det är klart. Den uppgiften ställdes Mats Rundkvist, projektledare välfärdsteknologi – Västerås Stad, inför. Han berättade om sina erfarenheter från EU-projektet SILVER som syftat till upphandling av nya robotiklösningar för självständighet i hemmet.

- Det fanns oerhört många utmaningar i det här, bland annat att upphandlingen ledde till helt olika anbud där vi till slut måste kunna jämföra äpplen och päron och få det att bli en rättvis bedömning.

Morgan Linde
Morgan Lindhé

Morgan Lindhé, affärsutvecklare/projektledare, SLL Innovation, presenterade därefter en Elektronisk Metodbok för innovationsupphandling. Metodboken är resultatet av ett samarbete med Innovationsupphandling i Stockholmsregionen (IUSR), KKV mfl och ska vara ett stöd för att bedriva innovationsupphandling. I metodboken beskrivs i tydliga exempel på olika tillvägagångssätt och också skillnaden mellan innovationsupphandling och innovationsvänlig upphandling.

-Den här kan ses som hjälp till självhjälp, se den som ett exempel på hur andra har gjort och lär av deras misstag och lyckanden, men gör era egna versioner av den.

Gunnar Persson, Norrbottens läns landsting och Per Erik Baas, Kiruna kommun höll en workshop om hur byggnationen av ett nytt sjukhus i Kiruna skapar nya system och samverkan för innovation.

Reidar Gårdebäck
Reidar Gårdebäck

Även Reidar Gårdebäck, projektledare Sunside har tittat på vad som behövs för att innovations som kommer fram också ska nå användarna och göra "insteg" i samhället. Han har i en nationell process tillsammans med ett 70 tal personer från kommun, landsting, företag och organisationer samt internationella aktörer definierat de hinder som idag gör att innovationer inte implementeras i den takt som önskas. Därefter har han tagit fram lösningsförslag på hur dessa hinder kan minimeras. Han hoppas att kartläggningen nu ska leda till en nationell process för implementering av innovationer.

Jonny Ivarsson Paulsson, VINNOVA och Klas Danerlöv, Sveriges kommuner och landsting berättade om den gemensam förnyad överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor som organisationerna gjort inför åren 2015 -2017.

Jonny Ivarsson Paulsson och Karin Eriksson, VINNOVA informerade som sista föredragshållare om VINNOVAs utlysningar och satsningar för kommuner, landsting och regioner.

Karin Zingmark
Karin Zingmark

Karin Zingmark, Utvecklingsdirektör, Norrbottens läns landsting, avslutade och sammanfattade.

Samarbetspartners: Norrbottens läns landsting i samverkan med VINNOVA Sveriges innovations- myndighet, Almi Företagspartner Nord, NIVO – nätverket för innovationer inom vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, SLL Innovation, Arctic Business Incubator, IUC Norrbotten och LTU Affärsutveckling.

Program Nationell Innovationskonferens

Samverkanspartners:

 • Sveriges kommuner och landsting
 • SLL Innovation
 • NIVO – nätverket för innovationer inom vård och omsorg
 • Almi Företagspartner Nord
 • Arctic Business Incubator
 • IUC Norrbotten
 • LTU Business AB 
 • VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet 
 • SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign

 

27 oktober 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Presentationer från föreläsarna:

Per Frankelius, Ph.D. Associate Professor, Linköpings Universitet

Ekosystem för innovativa processer.

Kent Tano, Principal Expert R&D, LKAB

Hur arbetar LKAB med system och samverkan för innovativa lösningar?

Johanna Ulvarson, Programledare, VINNOVA

Från idé till verklig nytta - Implementering - ett utmanande moment.

Peter Furster, Projektledare, Nordic Medtest

Hur tar vi tillvara innovationskraften och får mer och säkrare IT i vården?

Jonny Ivarsson Paulsson och Karin Eriksson, VINNOVA

Resultat från satsningen på innovationsslussar

Manólis Nymark, jurist

Juridiken i innovationsprocessen

Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D AB och
kommittérepresentant SIS/TK 532

En standard för innovationsledning - vad skall det vara bra för?

Mats Rundkvist, SILVER, Västerås Stad

Är innovationsupphandling ett tillämpbart verktyg?

Morgan Lindhé

Elektronisk metodbok för innovationsupphandling

Gunnar Persson, Norrbottens läns landsting

Kan byggnationen av ett nytt sjukhus skapa nya system och samverkan för innovation?

Reidar Gårdebäck, Projektledare Sunside

Nationell process för implementeringen av innovationer

Jonny Ivarsson Paulsson, VINNOVA
Klas Danerlöv, Sveriges kommuner och landsting

Gemensam överenskommelse om stärkt innovations-
förmåga i offentlig sektor.

Jonny Ivarsson Paulsson och Karin Eriksson, VINNOVA

VINNOVAs utlysningar och satsningar

Karin Zingmark, Utvecklingsdirektör, NLL

Sammanfattning och avslutning

Övriga presentationer

ALMI Företagspartner

ABI Artic Business Incubator

IUC Norrbotten AB

LTU Business

Filmer:

KINVO-modellen FOU Sörmland

Studio Acusticum Piteå - DLA PLAY

Övrigt material:

VINNOVAs rapport: The many Faces of Implementation

Mer om konferensen:

Program Nationell Innovationskonferens 2015

Samarbetspartners