Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Även varieteter av dessa språk omfattas.

Sveriges nationella minoriteter

I Sverige talar och använder sig majoriteten av den svenska befolkningen av det svenska språket. Det finns fem erkända minoritetsspråk i Sverige. Dessa är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch. De historiska minoritetsspråken är samiska, finska och meänkieli. Dessa har större rättigheter än andra minoritetsspråk i Sverige.

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av den nya lagen (2009:724).

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Förstärkt skydd för minoritetsgrupper

Under 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Som en del i regeringens strategi gäller också från den 1 januari 2010 en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Uppföljning av minoritetspolitiken

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. På Länsstyrelsens webbsida hittar du mer information om det arbetet. Där kan du ta även del av nationellt informationsmaterial samt läsa uppföljningsrapporter. 

23 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Fem minoritetsspråk

Det finns fem erkända minoritetsspråk i Sverige. Dessa är finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch.