Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Civilsamhället

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett starkt och levande civilsamhälle är grundläggande för människors livsvillkor. Det engagemang som finns i det civila samhället är av stor vikt både för enskilda norrbottningar, olika grupper och för hela samhällsekonomin.

Glada människor
Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå AB.

Ett starkt civilsamhälle i Norrbotten bidrar dels till att skapa nytänkande lösningar för våra samhällsutmaningar, dels till att möjliggöra hållbar tillväxt och ett rikt kultur- och fritidsliv.

Region Norrbotten utvecklar tillsammans med det civila samhället samverkansformer för att tillsammans möta framtidens samhällsutmaningar inom ramen för projektet SÖK Samverkan. Läs mer om projektet nedan.

Om civila samhället

Civila samhället är en egen sektor, vid sidan av offentlig sektor och privat näringsliv. I Norrbotten finns drygt 6000 tusen organisationer, se kartläggning 2017. Det kan vara ideella föreningar, kooperativ, fackliga organisationer, trossamfund och stiftelser. Organisationerna är självständiga och formulerar själva sin roll och sitt uppdrag. Organisationerna arbetar inom områden som kultur, social omsorg, utbildning, arbetsmarknad, landsbygdsutveckling, rättighetsarbete, folkhälsa, integration, innovation, miljö, sjukvård och jämställdhet.

Om projektet SÖK Samverkan

Projektet SÖK Samverkan ska hitta bra former för samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället, för att möta framtidens samhällsutmaningar tillsammans. Region Norrbotten, Länsstyrelsen och SEÖN (Social ekonomi övre Norrland) samlas i ett gemensamt projekt för att ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i civilsamhället.

Just nu pågår en kartläggning av den samverkan som sker idag mellan offentlig sektor och civilsamhället på regional nivå. Vilka aktörer inom civilsamhället samverkar man med idag, hur ser samverkan ut, vilka nätverk finns redan? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

Dialogmötena ska mynna ut i en överenskommelse om formerna för samverkan i framtiden. Genom att arbeta tillsammans ska det till exempel bli lättare att nå målen i Agenda 2030. Överenskommelsen beräknas vara klar någon gång under mitten av nästa år.

Projektet pågår fram till 31 december 2020.

Kontaktperson

Lena Kandelin
Titel: Projektledare SÖK Samverkan 
E-post: lena.kandelin@norrbotten.se

23 december 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering