Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stöd för serviceutveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Det är viktigt att upprätthålla lokal service för dem som bor och besöker landsbygden. Vi arbetar med att stärka den kommersiella servicen som dagligvaror och drivmedel i gles-och landsbygder.

Digital betaltjänst
Foto: Magnus Ström

Kommersiell service

Syftet med stöd till kommersiell service är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, besöker och verkar på landsbygden.

Stöd till kommersiell service hanteras av Region Norrbotten.

Stöd till Kommersiell service

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet som genomförs under åren 2014-2020 finansieras av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EU) och svenska pengar. Målsättningen med programmet är att skapa konkurrenskraftiga företag, ökad sysselsättning och en attraktiv livs- och boendemiljö. Företag, föreningar, organisationer och myndigheter på landsbygden kan ansöka om stöd. Ansökan om stöd via Landsbygdsprogrammet går genom Jordbruksverket.

Stöd till investeringar inom Landsbygdsprogrammet samt betaltjänster hanteras av Länsstyrelsen Norrbotten.

Länsstyrelsen Norrbotten

Lokala servicelösningar

Hos Tillväxtverket kan du söka projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Syftet med projektet ska vara att främja en god tillgång på lokal service i Sveriges gles- och landsbyger genom en utvecklad stabil servicestruktur.

Vem kan söka

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Stöd kan beviljas även till enskilda aktörer.

För vad kan jag söka?

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.

Tillväxtverket

20 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering