Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Northern Sparsely Populated Areas

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norther Sparsely Populated Areas (NSPA) är ett nätverk som arbetar för att påverka utvecklingen av EU:s regionalpolitik så den utformas att den på bästa sätt stödjer utvecklingen i de glest befolkade områdena i norra Europa.

Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) består av de 14 nordligaste regionerna i norra Europa med gemensamma förutsättningar och mål. NSPA nätverket arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna, påverka EU-politiken och ge en plattform för bästa praxis.

Region Norrbottens arbete inom NSPA bygger på två delar; North Sweden European Office och Europaforum Norra Sverige.

Det huvudsakliga arbetet i NSPA bedrivs och koordineras av norra Sverige, norra Finland och norra Norges regioners Brysselkontor. Den andra maj 2018 antog styrkommitten för NSPA enavsiktsförklaring som reglerar samarbetet. Den innefattar ett roterade ordförandeskap på två års intervall. För perioden 2019-2020 är det North Sweden (Norrbotens och Västerbottens kontor i Bryssel) tur att inneha ordförandeposten vilket innebär att ordförande för NSPA blir en politisk representant från antingen Norrbotten eller Västerbotten.

Region Norrbottens politiker och tjänstepersoner deltar i NSPA genom Europaforum Norra Sverige. De politiska representanterna i NSPAs styrgrupp ska även vara rapportörer i Europaforum Norra Sverige.  Genom NSPA bedrivs mycket av norra Sveriges påverkansarbete gentemot EU. Syftet är att tillsammans påverka EU om NSPA regionens utvecklingsmöjligheter samt argumentera för exempelvis den extra allokeringen, det vill säga gleshetsbonusen, som tillfaller NSPA området. NSPA regionen är erkänt inom EU som ett område med speciella, mycket glest befolkade områden med långa avstånd till de europeiska marknaderna. I anslutningsfördraget för Sverige och Finland gavs en särskild status för de mycket glest befolkade områden i den nordligaste delen av EU.

22 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: