Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nycklarna till en förbättrad folkhälsa finns hos en mängd olika aktörer och endast tillsammans kan målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa nås. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 har lagt grunden för samarbetet och nu inleds jobbet med att förverkliga målet.

FHS

Norrbottens folkhälsostrategi (pdf)
Broschyr- Norrbottens folkhälsostrategi (pdf)

Bakgrund

Norrbottens folkhälsostrategi antogs av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län i februari 2018. Ett år senare antogs en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt de utpekade aktörerna kommer att bidra till att folkhälsostrategin verkställs. 

Arbetet med att ta fram en folkhälsostrategi och den regionala handlingsplanen leddes av Norrbottens folkhälsopolitiska råd 2015-2017. Vid årskiftet 2017-18 upphörde Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) att existera. En ny regional samverkansplattform är under uppbyggnad i dialog med berörda parter.

Regional handlingsplan - så bidrar tre regionala aktörer 2018-2022

Den regionala handslingsplanen är antagen av Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen och Region Norrbotten. Handlingsplanen beskriver med vilka åtgärder de tre aktörerna kommer att bidra till en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Regional handlingsplan

Region Norrbottens handlingsplan - så bidrar regionen 2018-2022

Under 2018 har Region Norrbotten tagit fram en handlingsplan som beskriver 118 åtgärder organisationen ska vidta, ibland själv och ibland tillsammans med någon annan, för att bidra till att främja hälsa. Det vill säga på vilket sätt Region Norrbotten ska verkställa de mer övergripande insatser som slagits fast i den regionala handlingsplan som beskrivs ovan.

Regionen Norrbottens mer detaljerade handlingsplan är framtagen i samarbete med tjänstemän och politiker i kommuner, regionala och statliga organisationer, näringsliv och idéburen sektor. 

Region Norrbottens handlingsplan - 118 åtgärder för förbättrad hälsa

Utmärkande för Regionens egna handlingsplan är att den också innehåller insatser för att tillmötesgå det åttonde nationella folkhälsomålet, att skapa en jämlik och mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Så arbetar Region Norrbottens med att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi

4 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: