Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så arbetar vi med folkhälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Folkhälsocentrum arbetar för att hälsan i Norrbotten ska bli jämlik och jämställd och för att norrbottningen ska göra hälsosamma val.

Region Norrbottens Folkhälsocentrum är ansvarig för att följa och utvärdera folkhälsan i länet. En del av arbetet består av att skapa en hälsofrämjande hälso- och sjukvård i samverkan internt, men lika viktigt är att bistå länets kommuner med kunskap om hur man kan arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

De insatser som folkhälsocentrum stöttar och genomför ska vara generella och med särskilt fokus på de befolkningsgrupper med störst behov. Folkhälsocentrum eftersträvar bred samverkan i länet och låter fakta avgöra fokusområdena. Centrumets personella och ekonomiska resurser används där och på de befolkningsgrupper där de gör absolut mest nytta.

Folkhälsocentrums uppdrag:

Vara Region Norrbottens kunskapscentrum inom folkhälsa, samordna och leda regionens strategiska folkhälsoarbete, skapa förutsättningar för och genomföra insatser i syfte att uppnå målen i folkhälsostrategi och regionsplanen.

  • Följa, analysera och kommunicera information om norrbottningarnas hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdkonsumtion för att öka kunskapen om norrbottningarnas hälsa och behov utifrån kön, ålder och perspektivet jämlik hälsa.
  • Stödja och delta i planering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, inom hälso- och sjukvården och i dess samverkan med andra aktörer.
  • Sprida kunskap och erfarenheter om evidensbaserade metoder.
  • Samverka nära med regionens FoU-verksamhet för att bidra till forskning, utbildning och förbättringsarbete inom folkhälsoområdet.
  • Nära samverka med kommunerna i strategiska utvecklingsfrågor kring förverkligandet av den folkhälsopolitiska strategin.

1 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Folkhälsoarbete i samverkan

Folkhälsoarbete utförs på nationell, regional och lokal nivå men även civilsamhället kan utföra folkhälsoarbete. Vill du veta mer om svensk folkhälsopolitik? Vi har samlat information från internationell, nationell till regional och lokal nivå.

 Folkhälsopolitik

Folkhälsocentrum

Kontaktuppgifter