Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Modellen som gör att fler barn får tandvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Folktandvården i Boden har ett väl fungerande arbetssätt runt barn och unga. ”De flödar igenom kliniken och många blir färdiga på ett besök. Jag kan inte vara mer nöjd”, säger verksamhetschef Charlotta Hannu Holmbom.

Folktandvården Boden
Tandhygienisten Carolina Berg, till höger, rådgör med Charlotte Hansson, tandläkare och verksamhetsutvecklare. Centralen i mitten av lokalerna utgör barnteamets hjärta – det är här datorerna med tidböckerna finns och det är härifrån tandläkarna utgår.

För två år sedan väntade många av de 6 500 barn och ungdomar som bor i Bodens kommun på att få komma till en undersökning. Trots att de tillhör en av tandvårdens prioriterade grupper var det stora förseningar.

I det läget tänkte tandvårdskliniken om och bildade ett renodlat barnteam.

– Tre av klinikens nio tandläkare ingår, en jobbar heltid och två deltid. De som utsågs var sugna på att arbeta med barn så vem det skulle vara föll sig naturligt, berättar Anette Wärnberg, enhetschef.

Förutom de tre tandläkarna består teamet av fyra tandhygienister och sju tandsköterskor, varav några arbetar deltid. På hela kliniken finns idag 34 anställda.

– Det är många barn och unga i upptagningsområdet och det var helt nödvändigt för oss att komma tillrätta med den gruppen. Till exempel ska nära hälften visas för en tandregleringsspecialist någon gång under uppväxten, säger hon.

Flödespass

Inne i kliniken har en central skapats i ett öppet utrymme. Här finns datorer med tidböcker, här planeras dagen och här finns tandläkarna nära till hands när tandsköterskor och tandhygienister signalerar att de behövs inne i något av de nio behandlingsrummen.

– Det fungerar utmärkt att arbeta på det här sättet. Mina kollegor är duktiga och trevliga. Visst är det mycket att göra men jag kan inte önska mig ett bättre arbete, säger tandläkaren Trayanka Nestorova.

Åtta patienter åt gången får en kallelse till samma tid, med start klockan 7.40. Varje förmiddag är indelad i tre block, vilket innebär att kliniken hinner med upp till 24 patienter före lunch. Under eftermiddagarna bokas barnen i stället in på vanligt sätt, det vill säga en åt gången.

Folktandvården Boden
Tandläkartrion Torbjörn Lindström, Charlotte Hansson och Trayanka Nestorova trivs i barnteamet. ”Jag har gått i pension men fortsätter tills vidare att jobba några dagar i veckan”, säger Torbjörn Lindström.

Lär av varandra

Charlotte Hansson, tandläkare och verksamhetsutvecklare, berättar att upplägget bygger på ett nära samarbete mellan yrkesgrupper, inte minst vad gäller lärande.

– Kompetensväxling leder till ett effektivt sätt att arbeta, konstaterar hon.

Det är tandsköterskor som hämtar och gör i ordning barnet samt tar del av journalen och hör sig för om det nuvarande tillståndet. Mycket sköter hon sedan på egen hand, men om det behövs tar antingen tandhygienisten eller tandläkaren vid.

Grundproblemet är att kliniken i Boden – liksom de flesta andra tandvårdskliniker i Norrbotten – inte har tandläkare så det räcker.

– För att ändå klara situationen har vi satsat mycket på internutbildningar. Tandsköterskor och tandhygienister har fått lära sig att utföra vissa typer av lagningar, lägga bedövningar, ta avtryck och förbereda moment inför insatser som rör ortodonti, alltså tandreglering, säger verksamhetschefen Charlotta Hannu Holmbom.

Folktandvården Boden
Anette Wärnberg, enhetschef, och Charlotta Hannu Holmbom, verksamhetschef, berömmer barnteamets insatser. ”Arbetet bygger på att de som ingår i teamet känner förtroende för varandra och varandras kompetens”, säger Anette, till vänster i bild.

Förbereder visningar

Om tandläkaren bedömer att barnets bett behöver visas för en specialist inom ortodonti ordnar tandsköterskan eller tandhygienisten det underlag som behövs. Det handlar om fotografier, röntgenbilder och ibland även studiemodeller i gips.

Just förberedelserna inför distansvisningarna är det ordentlig fart på numera.

– Barnteamet har på egen hand arbetat fram ett koncept som fungerar fantastiskt bra, säger Anette Wärnberg.

I det arbetet har Carolina Berg, tandhygienist, varit en av de drivande. Regelbundet deltar hon tillsammans med en av tandläkarna i de digitala visningarna, där specialisten befinner sig på Tandvårdens kompetenscentrum, TKC, i Luleå.

– I och med att vi har avsatt en timme per patient finns det tid för oss att ta fram ett underlag, som vi sedan visar för specialisttandläkaren, berättar hon.

Folktandvården Boden
”Alla jobbar på toppen av sin kompetens. Men för att team av det här slaget ska fungera får det inte vara alltför få tandläkare”, konstaterar tandhygienisten Carolina Berg.

Vinner tid

Enligt Charlotta Hannu Holmbom talar statistiken sitt tydliga språk – barnen flödar igenom kliniken som aldrig förr. Bland annat uppvisar barnteamet ett bra resultat på styrmåttet Färdig på ett besök, F-ett-B.

I kallelsen står det att besöket kan ta olika lång tid, beroende på vad som behöver göras.

– Barnet behöver inte komma tillbaka för att laga ett hål eller lära sig tandborstning, allt klaras av vid ett och samma tillfälle. Ett barn som är ängsligt kan hinna få en ”inskolning” i lugn takt. Det finns mer tid att spela på, vilket gör att känslan av stress hos personalen minskar, säger hon.

Samtidigt sparar de anställda värdefull tid genom att inte behöva skicka ut nya kallelser, rengöra utrustningen flera gånger och sätta sig in i journalen på nytt.

Folktandvården Boden
”Jag har fått bra stöttning av mina hjälpsamma kollegor. Annars hade det varit svårt att lära sig allt, säger Jolina Holmström, som blev färdig tandsköterska i våras.

Mycket nytt i början

Men det är inte bara kliniken som vinner på att antalet besök i tandvården minimeras.

– Det är uppskattat av oss då det ger ett effektivt flöde. Det är även uppskattat av föräldrar, som inte behöver följa barnet till tandvården flera gånger. Samtidigt är det bra för samhället i stort att föräldrarna kan vara på jobbet i stället för hos oss, konstaterar Charlotta Hannu Holmbom.

En som snabbt har fått sätta sig in i arbetet är Jolina Holmström. Hon blev klar tandsköterska i mars och har sedan dess arbetat på kliniken i Boden.

– I början var det mycket som var nytt, som vi inte hade gått igenom under utbildningen. Men jag har fått jättebra stöd av mina kollegor, säger hon.

Folktandvården Boden
Tandsköterskan Jelena Gajic lyfter fram det fina samarbetet på kliniken. "Det här är en jättefin grupp", säger hon.

Känner stolthet

Bland annat har hon fått börja fissurförsegla sexårsmolarer, ett sätt att förhindra karies.

– Och nu ska jag gå en lagningskurs och lära mig göra fyllningar, säger hon.

Tandsköterskan Jelena Gajic lovordar också sina kollegor.

– Det här är en jättefin grupp, den känns som en familj. Vi stöttar och hjälper varandra så snart det behövs. Jag är stolt över att vara tandsköterska och trivs verkligen med att arbeta i barnteamet i Boden, säger hon.

Text och foto: Ulrika Englund

25 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering