Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fernandos forskning minskar risken för felbehandling i tandvården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Efter närmare tio års forskning har Fernando Mota de Almeida, övertandläkare på specialisttandvården i Luleå, disputerat. Hans doktorsavhandling fokuserar på hur röntgen med datortomografi kan bidra till att ge rätt stöd för patientsäker behandling.

Övertandläkare Fernando Mota de Almeida, nybliven odontologie doktor.
Övertandläkare Fernando Mota de Almeida, nybliven odontologie doktor, vid den avancerade datortomograf som används vid bland annat utredning av oförklarliga tandrelaterade smärtor och infektioner samt inför rotspetsoperationer. Foto: Jonas Hansson.

Han har bedrivit studierna på Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och det var också i Malmö som han disputerade i oktober 2019. På plats fanns bland annat Angelika Lantto, verksamhetschef för specialisttandvården, och Tomas Josefsson, divisionschef för Folktandvården i Region Norrbotten, liksom flera andra kollegor.

Fernando Mota de Almeida har sedan 2009 jobbat som tandläkare på endodontiavdelningen på specialisttandvården i Luleå, där ett av de vanligaste ingreppen är rotbehandlingar.

Rekrytering från Portugal

Innan dess arbetade han i Piteå, där han fortfarande bor.

Han kom till Sverige från Portugal för att jobba tillsammans med sin sambo, som också är tandläkare. Under flera år har han varit en av drivkrafterna bakom rekryteringen av portugisiska tandläkare till Norrbotten, men han konstaterar att det har blivit svårare att nyrekrytera därifrån sedan det infördes skärpta krav på svenskakunskaper för att få tandläkarlegitimation.

– Själv lärde jag mig språket på mindre än ett år och förutom mig och min sambo var det ytterligare några tandläkare som hann komma till Norrbotten från Portugal, berättar han.

Övertandläkare Fernando Mota de Almeida, nybliven odontologie doktor.
”Att ha disputerat känns bra och innebär att jag kan lägga många års arbete bakom mig och samtidigt forska vidare mer oberoende”, säger Fernando Mota de Almeida, här vid mikroskopet på endontiavdelningen i Luleå. Foto: Jonas Hansson.

Betydligt dyrare metod

I sin forskningsverksamhet, för närvarande en dag i veckan, har han specialiserat sig på endonti och röntgen, framför allt en högspecialiserad röntgenmetod med datortomografi, som är särskilt utvecklad för tänder. I forskningsunderlaget som han haft tillgång till användes metoden i cirka fem procent av fallen bland patienter inom specialisttandvården, exempelvis vid utredning av oförklarliga tandrelaterade smärtor och infektioner samt inför rotspetsoperationer.

– Det har funnits en diskussion kring hur tillförlitlig röntgenbilderna är och hur de påverkar beslut om behandling. Det är betydligt dyrare att använda datortomografi jämfört med vanlig tandröntgen, som oftast räcker ganska långt, och innebär också ökad strålning med potentiell förhöjd risk för cancer. Då är det viktigt att veta om det bidrar till en förbättrad diagnos och rätt terapiplaner. Exempelvis om tanden ska tas bort eller rotfyllas.

Risk för felbehandling minskar

Han konstaterar att det i enstaka fall gjorts felaktiga bedömningar av röntgenbilderna och att patienterna därmed fått felaktiga behandlingar.

– Inte så att det är livshotande, men kanske onödigt tidskrävande, kostsamt eller smärtsamt. Det kan exempelvis handla om att patienten har fått en rotbehandling som inte behövde göras. För patienten innebär de nya kunskaperna att tandläkarna är mer vaksamma nu än tidigare och att riskerna för felbehandling därmed minskar. Innan vi gjorde vår studie fanns inte samma kunskap.

Övertandläkare Fernando Mota de Almeida, nybliven odontologie doktor.
Fernando Mota de Almeida med sin doktorsavhandling. Foto: Jonas Hansson.

Viktigt att sprida utomlands

Han har varit runt och föreläst om sina forskningsresultat, bland annat på Odontologisk riksstämma, och även publicerat forskningen i olika sammanhang, däribland i högt ansedda International Endodontic Journal.

– Det är särskilt viktigt att kunskapen sprids i andra länder – eftersom vi i Sverige har en väldigt reglerad tandvård jämfört med resten av världen. I Sverige finns det exempelvis alltid en ytterst ansvarig radiolog, medan risken utomlands är större för att det inte är tillräckligt utbildad personal som kan ansvara för att tekniken används på rätt sätt.

Involvera patienterna mer

Som underlag i sin forskning har han studerat patientfall i Norrbotten och Uppsala samt data i en äldre studie från Göteborg. Han har också gjort en kvalitativ intervjustudie med 14 tandläkare kring röntgenmetoden och om den har gett önskvärt resultat.

– Med hjälp av forskningsresultaten kan vi nu involvera patienterna mer, så att de kan förstå vården bättre och ta egna välgrundade beslut hur de vill gå vidare i en behandlingssituation, säger Fernando Mota de Almeida och fortsätter:

– Att ha disputerat känns bra och innebär att jag kan lägga många års arbete bakom mig och samtidigt kan forska vidare mer oberoende.

Utveckla forskningen

Dessutom kan han nu titulera sig odontologie doktor. Förutom han själv är det inom Region Norrbotten bara verksamhetschefen i specialisttandvården, Angelika Lantto, som är det, men det finns också en doktorand som förhoppningsvis ska nå dit om några år.

Fernando Mota de Almeida konstaterar att ambitionen är att bidra till att utveckla forskningsmiljön inom specialisttandvården i Norrbotten.

– Det finns flera mindre forskningsprojekt redan, men jag tror det går att utveckla ytterligare och jag vet att även verksamhetschefen och divisionschefen står bakom det.

28 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering