Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nya etapper klara efter fyra års byggstök

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

För fyra år sedan togs det första spadtaget till etapp D/E i Sunderbyn. Nu står Akuthuset klart, med officiell invigning i veckan. ”Sjukhusets personal har verkligen varit tålig”, säger Claes Ljunghager, byggprojektledare.

Flera år av buller, damm, vibrationer och omflyttningar är över för medarbetarna på Sunderby sjukhus. Samtidigt med Akuthuset har Psykiatrihuset uppförts, en fristående byggnad i närheten av den tidigare vuxenpsykiatrin (etapp B). Invigning sker även av den nya städcentralen på plan 2.

Att bygga i anslutning till vårdverksamhet som pågår dygnet runt, året om, är inte enkelt. För att göra det möjligt att öppna ytterväggar mellan den nya akutvårdsflygeln och den befintliga huskroppen har flera verksamheter fått flytta till provisoriska lokaler. Under byggtiden har dessutom patientsäkerheten varit en stor utmaning.

Dialog med vården

Byggprojektledarna Claes Ljunghager och Lars Nordmark var båda inblandade i förarbetet vad gäller Akuthuset och har sedan jobbat tillsammans i projektet. De har haft en pågående dialog med verksamheterna om vilka byggaktiviteter som varit på gång. Förutom information via nyhetsbrevet ByggNytt har de haft regelbunden kontakt med berörd vårdpersonal.

– När det har varit större störande jobb har vi nästan dagligen gått förbi och stämt av läget. Vi har lämnat våra telefonnummer också, så om det varit något har de kunnat ringa oss när som helst, berättar Claes Ljunghager.

Lars Nordmark, Claes Ljunghager, Akuthuset, Sunderbyn
Byggprojektledarna Lars Nordmark och Claes Ljunghager har arbetat flera år tillsammans i Om- och tillbyggnadsprojektet, med ansvar för akutsjukvårdsflygeln (etapp D/E).

Uppehåll vid känsliga ingrepp

Det är framför allt vibrationer som riskerat att orsaka problem. Ett antal gånger har bygget helt fått stanna upp, i allt från en halvtimme till några timmar.

– Det har till exempel handlat om att man på operationssidan ska söva eller göra känsliga ingrepp – då vill man absolut inte att det ska vara vibrationer av något slag, säger han.

De två kollegorna konstaterar att samarbetet med vården fungerat mycket bra. De berömmer också medarbetarnas tålamod.

– Ibland har vi förvånats över att man fortfarande har jobbat på, trots att det låtit och vibrerat. Ett exempel är när vi skulle riva det gamla ambulanstaket i betong. Då hade vi en bilmaskin som stod där uppe och knackade betong. Det var så att pennorna hoppade inne på skrivborden på MR-sidan, men personalen körde på ändå!

Claes Ljunghager, Akuthuset, Sunderbyn
Claes Ljunghager har varit med från planering till färdigställandet av akutsjukvårdsflygeln.

Hållit tidsplanen

På de fyra våningsplanen ovan mark förfogar Akutmottagningen, Bild- och funktionsmedicin, intensivvårdsavdelningen och sterilcentralen över cirka 1 500 kvadratmeter vardera. Akutmottagningens plan innehåller även en ambulanshall och lokal för personsanering vid kemisk olycka, totalt 550 kvadratmeter.

– Allt har löpt på som tänkt vad gäller tidsplanen. Sedan har verksamheterna i några fall själva valt att ändra på vissa inflyttningsdatum, säger Claes Ljunghager.

Bland annat har leveransproblem på grund av bly- och komponentbrist gjort att nuklearverksamheten ännu inte kommit igång i Bild- och funktionsmedicins nya lokaler.

Själva byggprojektet har däremot inte drabbats speciellt hårt av pandemin.

– Vi har haft en del mindre leveransproblem, däribland av innerdörrar, men ingenting avgörande.

Bygget, Akuthuset, Sunderbyn
Så här såg det ut i augusti 2018. Bygget av Akuthuset har just dragit igång och allt som fanns var en stor grop på sjukhusets östra sida.

20 procent mer lokalyta

Om- och tillbyggnaden är det största projektet i Region Norrbotten sedan Sunderby sjukhus byggdes. Det som då kallades ”Norra Europas modernaste sjukhus” invigdes i september 1999.

Hela sjukhuset kostade 1,3 miljarder kronor att uppföra medan etapperna B och D/E tillsammans beräknas kosta cirka 800 miljoner kronor. Eftersom penningvärdet förändrats är det dock svårt att jämföra summorna rakt av.

– Slutbesiktningen av Akuthuset är avklarad medan en slutbesiktning av markarbetet utanför byggnaden görs den 28 juni. Samma dag har vi efterbesiktning av de punkter som framkom vid slutbesiktningen inomhus. Allt talar för att vi kommer att hålla budgeten, säger Claes Ljunghager.

I och med Akuthuset och Psykiatrihuset har sjukhusets cirka 100 000 kvadratmeter utökats med omkring 20 000 kvadratmeter, källare och andra extrautrymmen inräknade. Det betyder 20 procent mer lokalyta att bedriva verksamhet på.

Akuthuset, Psykiatrihuset, Sunderbyn
Sedan våren 2018 har Sunderby sjukhus varit en byggarbetsplats. Nu är både Akuthuset och Psykiatrihuset klara, de två senaste etapperna i Om- och tillbyggnadsprojektet i Sunderbyn.

Inga allvarliga händelser

För Claes Ljunghager och Lars Nordmark väntar nu nya utmaningar. Men frågan är om de kommer att få vara med om ett liknande projekt under sina yrkeskarriärer.

– Akuthuset har varit intressant att jobba med. Det känns bra att det är klart och att vi har kunnat genomföra projektet utan allvarliga tillbud och incidenter. Men det absolut bästa är att vi nu kan lämna över nya, fina lokaler till verksamheten, säger Lars Nordmark.

Claes Ljunghager konstaterar att det var svårt att föreställa sig slutresultatet när allt som fanns var en sex meter djup, lerig grop på sjukhusets östra sida.

– Resultatet blev jättebra, tycker jag. Men efter fyra år är det skönt att det äntligen är klart. Nu börjar man som känna sig nöjd, säger han och skrattar.

Text och foto: Ulrika Englund
Foto byggbild: Agneta Spaton Norqvist

3 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering