Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så ska Region Norrbotten bli ännu mer jämställt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I höstas gav Region Norrbotten Sveriges Kvinnoorganisationer i uppdrag att granska en del av det arbete som regionen gjort avseende jämställdhetsintegrering av styrande underlag och budget. Under onsdagen presenterades resultaten på regionstyrelsen.

Anledningen till att Sveriges Kvinnoorganisationer (som tidigare hette Sveriges Kvinnolobby) anlitades för den här granskningen var att få en lägeskoll på hur långt regionen har kommit när det gäller jämställdhetsarbetet.

– Vi upplever att vi har kommit ganska långt, men det krävs samtidigt att vi stannar upp och vågar granska oss själva för att se om vår upplevelse av utvecklingen stämmer, säger Linda Moestam som är jämställdhetstrateg på Region Norrbotten.

Bland annat så har regionens strategiska plan samt regionstyrelsens plan granskats.

Linda Moestam och Linda Frohm
Linda Moestam.

Vilka resultat har man då kommit fram till?

– Regionens styrka är att jämställdhet är ett prioriterat område, framför allt på en central nivå. Men det finns saker att jobba med.

Som vad?

– Vi är bra på att få in jämställdhet i vissa delar, men det som saknas är ett helhetsgrepp. Det finns vissa områden där det helt saknas ett jämställdhetsperspektiv och det som är utmanande med jämställdhet är att det ska genomsyra alla våra verksamheter, säger Linda Moestam och fortsätter:

– Ett viktigt mål är att jämställdhetsintegreringen ska flytta in i det ordinarie styrsystemet, inte vara något valbart vid sidan om.

Vad är då nästa steg för regionen nu när den här granskningen är klar?

– Nu ska vi ta fram en ny strategisk plan och en ny styrelseplan och då är det väldigt tacksamt ha de här medskicken som vi fick via granskningen. Sedan är det lätt att tänka att bara för att man tagit fram jämställdhetsintegrerade styrdokument så är man klar, men det räcker ju inte så. Det här ska ligga till grund för alla de prioriteringar som regionen gör.

Linda Moestam betonar vikten av att ha en helt jämställd organisation.

– Det är en sådan grundläggande förutsättning att regionen ska arbeta för likvärdiga förutsättningar och villkor för alla. Sedan vet vi också att enligt all forskning som finns så är det jämställda arbetsplatser som levererar bäst och mest jämställda resultat.

Linda Frohm
Linda Frohm.

Regionrådet Linda Frohm, från Moderaterna, håller med om att arbetet med jämställdhetsintegrering är av största vikt.

– För att nå resultat inom jämställdhetsområdet måste regionen sätta jämställdhetsfrågorna högt på agendan. Att beställa en granskning av vår styrning är ett sätt att göra det på. Region Norrbotten har kommit långt i arbetet med jämställdhet, men vi vet samtidigt att det finns mycket kvar att göra för att säkerställa att vi verkligen styr dit vi ska.

Linda Frohm fortsätter:

– Den här granskningen har gett oss ett bra underlag som betonar hur viktigt det är att få genomslag för jämställdhet genom regionens alla verksamhetsområden. Genom att se till att jämställdhet i ännu högra grad genomsyrar våra styrande underlag, desto närmare är vi att också nå jämställda resultat.

Text: Moa Höjer

2 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering