Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens största matförgiftning hanterades genom unikt samarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Fotbollscupen i Gammelstad tog under fredagskvällen en ände med förskräckelse och matförgiftade barn strömmade in till akuten i Sunderbyn. Där var Maja Zingmark enda barnläkaren på plats när hon fick besked att 150 barn hade ätit av maten och att många låg och spydde. Genom ett unikt samarbete över alla klinikgränser kunde anstormningen av de unga patienterna hanteras på ett exceptionellt vis.

Ambulanserna stod på kö i Gammelstad samtidigt som fotbollsspelande barn i åldrarna 11-14 år – och även en del vuxna – hade magont, grät och låg och kaskadspydde överallt. Av allt att döma beroende på den spagetti med köttfärssås de ätit till middag.

Totalt ett 80-tal barn blev dåliga och över 40 av dem behövde vård.

Mattias Josefsson, Anna Alm Andersson och Kristina Nilsson
Mattias Josefsson, Anna Alm Andersson och Kristina Nilsson, berömmer alla medarbetarna som arbetade med matförgiftningen av barnen på fotbollscupen i Gammelstad.

– Det kom först in ett ambulanslarm. Ambulanspersonalen berättade att de åkt ut till Gammelstad och att 150 barn ätit samma mat och minst tre av dem var på väg in med ambulans, men fler verkade drabbade. Jag tänkte först att hur sjuk kan man bli av en matförgiftning. Kanske behöver de flesta inte ens komma in, men sedan hörde ambulansen av sig igen och sa att minst fem är rödprioriterade och minst 30 sjuka och de var riktigt risiga. Då insåg jag att det var katastrofläge och att det i värsta scenariot kanske kunde komma in uppåt 150 barn till akuten.

Det berättar Maja Zingmark, ST-läkare på barnmedicin på Sunderby sjukhus. Under fredagskvällen var hon var enda läkaren i tjänst från barnkliniken på akuten, där alla akut sjuka barn tas emot på kvällar och helger.

Kom in frivilligt

Hon ringde snabbt in sin bakjour medan ledningsansvarig sjuksköterska (LANS) och vårdchefen på barn sms:ade och ringde till personal som var ledig.

– Alla som kom in gjorde det frivilligt, säger Maja Zingmark.

Efter ett tag fanns det 30 barn i ambulanshallen, eftersom man inte visste hur smittsamma de var.

Åtta barn var i så pass dåligt skick att de fick vård på IVA. Fyra barn lades in på infektionsavdelningen med stöttning av en sjuksköterska från akuten och på barnklinikens tio öppna platser vårdades 32 barn.

– De barn som fortfarande var kvar i Gammelstad och var lite mer stabila skickades till Piteå och Kalix sjukhus, men vad jag vet var det bara ett barn som behövde stanna kvar på Piteå sjukhus och få dropp medan övriga kunde åka hem, säger Maja Zingmark.

Maja Zingmark
Maja Zingmark var enda barnläkare på plats på Sunderby sjukhus när larmet om matförgiftningen bland de fotbollsspelande barnen kom.

Få anhöriga på plats

På Sunderby sjukhus kunde alla barn skrivas ut under lördagen.

– Jag har aldrig varit med om något liknande och tror inte det kan hända igen, men man vet ju aldrig … Det som också var unikt var att det var en fotbollscup och de flesta barnen hade inte med sig några anhöriga som kunde trösta dem och de visste inte heller sina personnummer. De vuxna som följde med till akuten var framför allt lagledare.

Maja Zingmark berömmer sina kollegor:

– Alla var så hjälpsamma och fantastiska. Bara för att nämna några exempel så hjälpte vuxenmedicin till hur mycket som helst och tog även hand om ett par ungdomar som kom in till akuten, trots att de normalt sett bara tar patienter över 18 år. Det kom också in två läkare från infektionsjouren.

Största matförgiftningen någonsin

I samband med det inträffade, som av smittskyddsläkare Anders Nystedt beskrivs som den största matförgiftningen i Norrbotten någonsin, gick Sunderby sjukhus och Piteå sjukhus tillfälligt upp i förstärkningsläge.

Pia Näsvall, verksamhetsområdeschef för barn, vill rikta ett stort tack till alla som var med och jobbade det kaotiska dygnet.

– De löste det på ett fantastiskt sätt och alla inblandade gjorde ett toppenbra jobb och tänkte mer på att lösa problemen än de organisatoriska gränserna. Det är viktigt att ta lärdom av det här för framtida händelser och se på vad som gjorde att det gick så bra, säger hon.

Pia Näsvall
Pia Näsvall, verksamhetsområdeschef för barn, tycker att alla inblandade gjorde ett toppenjobb.

Imponerande arbete av ambulanspersonal

Anna Alm Andersson, verksamhetsområdeschef för akut omhändertagande, håller med:

– Ja, vilket imponerande arbete som har utförts, både på plats av ambulanspersonalen och vid akutmottagningarna. Alla inblandade har verkligen visat prov på en unik förmåga att snabbt anpassa arbetet och hitta effektiva lösningar på en ny och oväntad situation. Jag vill rikta en stor eloge till alla som var i tjänst och som kom in på ledig tid och hjälpte till.

Kristina Nilsson, verksamhetschef för ambulanssjukvården, konstaterar hur hennes medarbetare snabbt insåg vidden av händelsen:

– Jag har fått en utvärdering av sjukvårdsledaren som var på plats och visst har vi saker att lära av en sådan här händelse, men framförallt är jag imponerad av det arbete som utfördes av ambulanspersonalen i Gammelstad.

Agerat beundrandsvärt

Hon tillägger:

– Med förhållandevis små resurser har de skapat sig en snabb och säker blid av situationen och agerat beundransvärt.

Mattias Josefsson, verksamhetschef för akutmottagningarna och IVAK, vill också rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare:

– Det gäller vårdpersonal, enhetschefer och transportörer på akutmottagningarna i Sunderbyn, Piteå och Kalix. Jag vill också rikta ett särskilt tack till barnkliniken, intensivvården, medicinkliniken och infektionssjukvården på Sunderby sjukhus som alla ställde upp på ett föredömligt sätt. Alla arbetade samordnat och med samma mål oavsett kliniktillhörighet och arbetsplats.

Hilda Hassler
Hilda Hassler, verksamhetschef för barnkliniken på Sunderby sjukhus, har under sina 25 år som läkare aldrig varit med om en så ovanlig medicinsk händelse.

God stämning 

Barnläkaren Hilda Hassler, som också är verksamhetschef för barnkliniken på Sunderby sjukhus, befann sig på semester på en ö i Stockholms skärgård på fredagskvällen och medan övriga umgänget ägnade sig åt bastubad satt hon, liksom flera andra semestrande chefer i vården, i telefon flera timmar med sina medarbetare.

– Under mina 25 år som läkare har jag aldrig varit med om en så ovanlig medicinsk händelse och det hanterades otroligt bra. När det gäller exempelvis buss- och tågolyckor är det mer självklart hur vi ska lösa det utifrån de katastrofmanualer som finns, men det här var inte riktigt något vi förväntat oss och trots det kunde det lösas genom ett extremt gott samarbete långt över klinikgränserna.

Utvärdering görs

Hon vill hylla alla kompetenta och kraftfulla medarbetare:

– När jag pratat med personal på de olika enheterna beskriver alla samstämmigt den goda stämning som hela tiden rådde mitt i den kaosartade situationen.

– Bara hos oss på barn kom elva extra medarbetare in från olika delar av våra verksamheter. Sköterskor från neonatalavdelningen satte nålar på löpande band på akuten, barnsköterskor och barnsjuksköterskor från både mottagning och storbarnsavdelning anslöt och hjälpte till med triagering och omvårdnad och flera läkare anslöt för att bedöma patienter samt ordinera vätskor och läkemedel. Jag vill också berömma ambulansen som gjorde ett imponerande jobb med sorteringen på plats så att rätt patienter kom in, säger Hilda Hassler, som konstaterar att en utvärdering nu görs av händelsen.

Text: Jonas Hansson
Foto: Ulrika Vallgårda, Anders Alm, Fredrik Winneborn, Ulrika Englund och Hilda Hassler

11 augusti 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering