Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbottens kommunikationspolicy

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Allmänhetens uppfattning om Region Norrbotten grundar sig i hög utsträckning på den bild som massmedierna ger. Därför är vårt mediearbete en viktig del av kommunikationen.

Syftet med våra mediekontakter ska vara att öka kunskapen om regionens uppdrag, verksamhet och resultat, påverka bilden av Region Norrbotten så att den blir så saklig och relevant som möjligt samt bidra till den demokratiska processen och det offentliga samtalet.

Vi ska själva ta initiativ till kontakt med media i frågor som har ett allmänintresse. Medias representanter ska uppfatta regionens tjänstepersoner som öppna och tillgängliga. Vi bör så långt som möjligt ta initiativ till pressmeddelanden och pressinbjudningar när vi har någonting som är eller kan bli en nyhet.

Meddelarfrihet

För anställda vid Region Norrbotten gäller meddelarfriheten som är en grundlagsskyddad rätt att lämna upp-gifter till medier. Meddelarfriheten är kombinerad med skydd för anonymitet och ett förbud mot att efterforska uppgiftslämnare. Meddelarfriheten är begränsad när det gäller vissa sekretess- belagda uppgifter.

Sekretess

Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur myndigheter i vissa fall ska hantera sekretessbelagda uppgifter. När ett ärende omfattas av sekretess är det viktigt att vi förklarar det, samt varför vi inte kan kommentera ärendet mer. 

Utdrag ur kommunikationspolicyn som fastställdes vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 april 2022.

5 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering