Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lex Maria - fakta

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten informerar öppet om lex Maria-anmälningar, detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas. Lex Maria-ärenden anmäls till inspektionen för vård och omsorg, IVO av chefläkarna vid Region Norrbotten.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Genom att öppet diskutera misstag i sjukvården och tandvården vill Region Norrbotten hitta systemförändringar och rutiner som förhindrar att misstag upprepas. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade och förbättra vårdkvalitén. Ett annat syfte är att den drabbade patienten och/eller dess anhöriga/närstående så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat, och själva få komma med åtgärdsförslag.

21 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering