Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kamerabevakning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Varför kamerabevakar Region Norrbotten?      

 1. För att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott vid vårdinrättning eller på en plats i direkt anslutning till vårdinrättningen där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
 2. För att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar. Att obehöriga vistas inne på vårdinrättningen kan påverka vårdgivningen och hotar därmed även patientsäkerheten.

Lagar, regler och avtal

De lagar, regler och avtal som regionen stödjer sig på för att få kamerabevaka är:

Hur länge kommer regionen att lagra uppgifterna?

Vi lagrar uppgifterna i 30 dagar, därefter raderas data automatiskt. 

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Du som registrerad har rätt att efter skriftlig begäran ta del av data/bildmaterial eller begära att vi ska radera uppgifterna.

För att Region Norrbotten eller anlitat bevakningsbolag ska kunna välja ut och urskilja de data du vill begära ut måste du som begär ut uppgifter ur kamerabevakningssystem kunna uppge:

 • Plats
 • Datum
 • Klockslag, ungefärligt
 • Signalement, beskrivning av igenkännande drag eller kläder                            

Om du inte kan uppge dessa uppgifter till Region Norrbotten eller anlitat bevakningsbolag, eller att uppgifterna du lämnat inte gör det möjligt att välja ut och urskilja sekvenser av data/bildmaterialet kan det inte lämnas ut.

Om uppgifterna kan användas för att urskilja och välja ut data/bildmaterial och det visar sig att andra personer än du som begär uppgifterna finns på samma bildruta kommer de övriga personerna som syns att maskeras i syfte att skydda deras personuppgifter vid utlämnandet.                                                   

Om du som registrerad anser att Region Norrbotten eller anlitat bevakningsbolag bryter mot lagar, regler eller avtal gällande kamerabevakning har du rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00 
E-post: imy@imy.se

Vem har rätt att använda det insamlade materialet?

 • Säkerhetssamordnare vid berörd vårdinrättning. Säkerhetsamordnare tillsammans med säkerhetschefen fattar beslut om utlämnande av data till rättsvårdande myndighet, efter begäran från åklagare.
 • Förvaltare vid berörd vårdinrättning, tekniskt ansvarig för systemet.
 • Operatör/tekniker för kamerasystem, administration, optimering & felsökning av kamerasystemet kräver tillgång till data.

Säkerhet 

 • Alla befattningar som är beskrivna ovan är samtliga förbundna till sekretessavtal.
 • All data hanteras i krypterade mjukvarusystem, endast funktioner ovan beskrivet har tillgång till systemen.
 • Hårdvara som ingår i kamerabevakningssystemet förvaras inlåst i utrymmen dit endast särskild personal har tillträde. 
 • Data delas endast till rättsvårdande myndigheter på begäran av åklagare. Delning av data till annan part eller annan nation kommer inte att ske. 

Automatiserat beslutsfattande

Om larmfunktionen AI uppmärksammar något vid kamerabevakningen meddelas det till kameraoperatören som tar beslut om åtgärd och vid behov larmar ut exempelvis polis, räddningstjänst eller ordningsvakt.

Om du vill lämna in en skriftlig begäran eller har frågor kontakta vårt dataskyddsombud.

E-post: dataskyddsombud@norrbotten.se

16 september 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering