Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Glasögonbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I vårpropositionen för 2015 aviserade regeringen att från och med 1 mars 2016 avsätta 120 miljoner kronor per år för att barn och unga mellan 8 och 19 år ska få bidrag för glasögon.

Glasögonbidrag

Syftet med bidraget är att alla barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på sina egna villkor såväl i skolan som på fritiden.

En ny lydelse införs i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vilket innebär att bidrag ska lämnas för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år. Bidrag ska ges till och med det år då barnet fyller nitton år.

Bidraget uppgår till högst 800 kronor. Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinser är ett lägre belopp än detta ska bidrag uppgå till den faktiska kostnaden.

Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Anvisningar

  • Bidrag lämnas endast om optiker bedömer att behovet för glasögon finns.
  • Bidrag ges till och med det år då barnet fyller 19 år.
  • Felaktigt erhållet bidrag innebär att kund/förmyndare blir återbetalningsskyldig.
  • Bidrag kan ej sparas till kommande år.
  • Maximalt ett bidrag per barn och år.
  • Bidraget får endast användas vid ett tillfälle/år.
  • Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinser är ett lägre belopp än 800 kronor ska bidrag uppgå till den faktiska kostnaden. Gäller även vid tecknande av glasögonabonnemang.
  • Bidrag för skadade, borttappade glasögon eller kostnader för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser lämnas inte.

Barn 0-7 år

Barn i ålder 0-7 år har ett annat bidragssystem. Region Norrbotten svarar för kostnaderna för glas eller kontaktlinser som förskrivs som en del i en behandling för barn i åldern 0–7 år på grund av syn- eller skelningsindikation.

18 februari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Vid frågor, kontakta Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se