Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Positivt besked för kultursamlande verksamhet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Igår tog Region Norrbotten beslut om att ta fram förslag och ramar för utformningen av en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Ett välkommet beslut eftersom sådan verksamhet saknas idag.

Minoritetsområdet lyfte själva behovet av en kulturinstitution för meänkieli i november 2017 och via Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) har kravet ställts till Region Norrbotten om skapandet av en sådan.

Regionala utvecklingsnämnden har nu beslutat att en förstudie ska genomföras under två års tid för att klargöra och förankra samverkansstruktur, organisationsform, uppdrag, huvudmannaskap och långsiktig finansiering. Utformandet av innehållet och formen för en kultursamlande verksamhet ska ske i en öppen dialog och i samverkan med aktörer inom minoritetsområdet. I arbetet ska hänsyn tas till de nationella utredningar som genomförs av Institutet för språk och folkminnen (ISOF) samt sannings- och försoningskommissionens arbete som påbörjas under våren 2020.

– Det är viktigt att ta hand om utvecklingsfrågor för de nationella minoriteterna och Region Norrbotten vill på detta sätt stödja minoritetsområdets arbete med detta, säger Kristina Nilsson, kulturchef.

Den huvudsakliga målgruppen är de aktörer som tillsammans ska ta fram verksamheten - Svenska Tornedalingars Riksförbund, Met Nuoret samt övriga aktörer, i och utanför Norrbotten.

Bedömningen är att Region Norrbotten bör förvalta det förtroende som finns i minoritetsgruppen genom att stödja processen kring en kultursamlande verksamhet oavsett hur framtida ägandeförhållanden kan komma att se ut.

Under projekttiden kommer möjliga förslag till finansiering att synliggöras samt även inom vilka strukturer den långsiktiga verksamheten ska kunna implementeras. Även verksamhetens ägandeform, organisationsform och uppdrag kommer att arbetas fram.

Mer information

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) företräder tornedalingar, kväner och lantalaiset. Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring.
www.str-t.com

Met Nuoret en förening som verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande.
www.metnuoret.se/

Minoritet.se som ger information om Sveriges nationella minoriteter, Sveriges minoritetsåtaganden och aktuell lagstiftning.
www.minoritet.se

Tornedalens flagga, Meänflaku
Bild: Meänflaku. Foto: Hasse Stenudd

Kvänflaggan
Bild: Kvänernas flagga

Kontakt

Namn: Lena Kandelin
Titel: Vikarie strateg nationella minoriteter
Telefonnummer: 0920-28 40 07

26 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering