Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

En satsning som stärker kulturskolorna i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Stärkande dans, friplatser till musik och skapande, kvällshäng med öppna scener och ateljéer. Lyckade keramikkurser för blandade åldrar, värdefulla timmar på ett SIS-boende och något helt Unifikt. Det är bara några exempel på Kulturskolornas aktiviteter inom projektet Kulturstark i Norrbotten. – Kulturskolornas pedagoger kan verkligen ses som de ungas medvandrare i en komplicerad verklighet, säger Åsa Lundmark, regional kulturskolesamordnare.

Färgstark dans och skapande på Luleå kulturskola
Färgstark dans och skapande på Luleå kulturskola. Foto: Åsa Gustafsson.

I samband med att Norrbotten fick sin första regionala kulturskolesamordnare 2019 arrangerades en länsomfattande konferens där kommunernas kulturskolepedagoger samlades. En av frågorna som diskuterades var vilka teman som skulle styra Åsa Lundmarks arbete. Vilka var de främsta behoven?

Av alla svar som samlades in stack ett verkligen ut: Den oro pedagogerna kände inför de ungas ökade psykiska ohälsa. Kunde det bli ett tema att samlas kring?

Trots att många pedagoger såg behoven, fanns det ändå en rädsla inför att ta itu med frågorna.

– Kulturskolans pedagoger är ju inga psykologer och från början fanns en förklarlig oro för att sätta igång något man inte har kontroll över. Alla ville göra något som medmänniskor, men funderingarna handlade mer om metoder och hur man skulle hantera saker som eventuellt kommer upp under arbetets gång, säger Åsa Lundmark.

Sprakande fyrverkeri

Med hjälp av en mindre pott pengar från Kulturrådet inledde man därför arbetet med en kursverksamhet som bland annat handlade om en slags första hjälp vid psykisk ohälsa och hur man kan vara medmänniska i en värld där många inte mår så bra.

När Kulturskolerådets projekt Kulturstark senare inleddes var 12 av Norrbottens 14 kulturskolor intresserade av att delta. Tack vare 1,5 miljoner kronor årligen och en 20-procentig anställning av projektledaren Evelina Sandberg kunde Kulturstark-projektet verkligen ta fart.

– Vi stod inför ett sprakande fyrverkeri av idéer. Rädslan och oron var som bortblåst när kulturskolorna började göra verkstad av sina tankar om hur de skulle nå ut och arbeta kring det här temat. Utan tvekan hade alla samtal och utbildningar stärkt de inblandade, berättar Åsa Lundmark.

Trots pandemin och de begränsningar den medfört under det första projektåret hade kulturskolorna i Norrbotten fram till sommaren 2021 nått inte mindre än 1095 unika deltagare i Kulturstark-projektet.

Utgår från de ungas behov

Aktiviteterna är minst sagt varierande och handlar om allt från individanpassade friskvårdsplatser till olika former av gruppaktiviteter som dans, ensemblespel eller skapande i olika former.

– Det viktigaste är att allt utgår från de ungas egna behov. Kulturskolorna är bra på att fånga upp intressen och sen komma med förslag till aktiviteter. Men kulturskolans pedagoger är också mycket lyhörda inför de ungas behov och hjälper gärna till och stöttar för att ungdomarna ska kunna genomföra saker på egen hand, säger projektledaren Evelina Sandberg, och berättar om en grupp unga i Piteå som ville skapa en mötesplats utan inblandning av föräldrar.

Resultatet blev Culture Club och aktiviteten en stor succé med öppen scen och ateljé, musikquiz och mycket annat.

– Med hjälp av projektmedlen kan vi stötta aktiviteterna så att kulturskolorna själva bara behöver betala en mindre kostnad. Detsamma gäller för de kulturskolor som vill arrangera saker på loven – där kan projektmedlen användas för att anställa vikarier. Så den där extra insatsen är viktig, även om den inte alltid är så stor, säger Evelina Sandberg.

Musik på Johannisberg

Händer med målade naglar spelar tvärflöjt
Många kommuner har kunnat erbjuda friskvårdsplatser hos kulturskolan.

Förutom långsiktiga satsningar innebär Kulturstark i Norrbotten också en möjlighet för kulturskolorna att söka snabba pengar till det som plötsligt dyker upp. I ett län med långa avstånd kan det bland annat handla om resebidrag till pedagoger som åker runt och hämtar upp sina orkestermusiker i byarna kring tätorterna.

– Sånt har alltid förekommit här, men nu kan de enskilda lärarna få betalt, säger Evelina Strandberg.

Malin Huuva är pedagog på Kulturskolan i Kalix kommun och en av dem som engagerat sig i projektet Kulturstark. Som sångpedagog är hon van att möta och hantera personliga bekymmer.

– Rösten är en så central del av oss människor och mycket kommer upp under mina lektioner. Dessutom har vi som jobbar som kulturskolepedagoger i Kalix kommun också hand om all musikundervisning i grundskolan så vi är ute i skolorna hela tiden och ser verkligen behoven, berättar hon.

Förutom att erbjuda friskvårdsplatser, dans för hälsa, öppna ingångar och en rad andra aktiviteter, arbetar Malin Huuva tillsammans med kollegan Niklas Wiik regelbundet några timmar i veckan på Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg i Kalix.

– Det är så himla roligt! Arbetet med ungdomarna ger mer energi än det tar. Vi jobbar inne på deras skola och vi märker att för vissa av våra deltagare är våra stunder där bidragande till att de över huvud taget går till skolan den dagen, säger Malin Huuva.

I Gällivare kommun finns sedan många år tillbaka en gedigen tradition att arbeta skapande i projektform, inte minst på landsbygden. Gällivares Kulturstarkprojekt har fått namnet Unifikt – en lek med ord och ett bra exempel på hur man med hjälp av kultur, kreativa uttryck, skapande processer och olika övningar kan bidra till att stärka barn och unga.

Nytt sätt att utvärdera

Trots pandemins begränsningar räknar Evelina Strandberg och Åsa Lundmark in mer än 2 500 genomförda deltagartillfällen bara under våren och sommaren 2021 inom ramen för projektet.

– Vi är nästan chockade själva. Tänk att vi gör allt detta, säger projektledaren Evelina Strandberg och bläddrar bland de långa listorna av aktiviteter på Norrbottens kulturskolor.

En utmaning är förstås frågan om hur resultaten av de olika aktiviteterna ska mätas och utvärderas. Finns det något sätt, bortom krångliga och tidsödande enkäter, funderade Åsa Lundmark och Evelina Strandberg?

En del av lösningen hittade de hos företaget Touch and tell som levererar utrustning till handeln där kunder får trycka på en glad gubbe för bra bemötande och en sur för ett mindre bra.

– På två månader räknade vi till 5 000 anonyma tryckningar – som var och en kan sorteras in på ämne och ort. Knapptryckningarna svarar på frågan hur eleverna mår när aktiviteten startar och hur de mår när aktiviteten avslutas. I genomsnitt går eleverna in med 7,0 poäng på en tiogradig skala. När aktiviteten slutar noterar vi ett snitt på 8,1 poäng. Några kommuner har köpt in särskilda stationer som kan användas, medan andra förser lärare med appar, berättar Åsa Lundmark.

– Det här säger förstås inte allt, men ger ändå viktiga indikationer. Över huvud taget gör aktiviteterna i Kulturstark hela organisationen kring Kulturskolorna i länet starkare, det är som om hela verksamheten boostas. Som om allt det som Kulturskolorna kan och vet blir synliggjort, säger Åsa Lundmark.

Konstverk av flicka med vitt förkläde håller i pensel
Uttrycksfullt skapande i Kiruna där man satsat på bild och form.

Fakta om Regional kulturskolesamordnare i Norrbotten

Under tre år görs en särskild satsning på Norrbottens kulturskolor för att samordna, stärka och utveckla verksamheten. Syftet är att utöka möjligheten till utövande i alla kulturformer i alla kulturformer för barn och unga i hela länet. Kulturskolerådet är huvudman för projektet som kallas "Kulturskola i hela landet" (Västmanland och Örebro län genomför liknande projekt). Finansiärer är Allmänna arvsfonden, Norrbottens kommuner samt Region Norrbotten.

18 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering