Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bibliotekskonferens om Barnkonventionen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Biblioteksmedarbetare i Norrbotten samlades digitalt under en dag i oktober för att lära sig mer om Barnkonventionen och arbete för barns rättigheter. Dagen genomfördes även som en del i planeringen inför det regionala temaåret 2021 som går under namnet Demokrati 100 år.

Liten flicka sitter på golvet med flera böcker 
Foto: Maria Åsén.

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, är svensk lag från den 1 januari 2020. Det innebär att myndigheter, regioner och kommuner ska se till barnets bästa i första hand vid frågor och beslut som berör barn. Offentliga verksamheter, däribland biblioteken, ska aktivt arbeta för att stärka barns rättigheter.

Med anledning av den nya lagen anordnade Regionbiblioteket en digital konferens i samarbete med Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Norrbotten. 40-talet personer samlades den 1 oktober för att lyssna på Linn Krane, verksamhetsutvecklare hos Rädda Barnen. Viktiga fakta kombinerades med frågeställningar för eftertanke och gemensam reflektion. Deltagarna fick även tips på metoder för arbete med barnets bästa, till exempel Rädda Barnens Barnchecklista inför beslut.

  • Är beslutet fattat ur ett barnrättsperspektiv?
  • Vad är barnets bästa?
  • Vilka barn berörs av beslutet?Har barnets rätt till likvärdiga villkor vägts in?
  • Har barn och unga fått möjlighet att uttrycka sin mening och vara delaktiga i hela beslutsprocessen och på vilket sätt?

Bibliotekens grunduppdrag är att verka för ett demokratiskt samhälle. Det görs bland annat genom att erbjuda fri tillgång till information och kunskap. Barn och vuxna i barns närhet är flitiga besökare på folkbiblioteken i kommunerna. Biblioteken har därför en viktig uppgift i arbetet med att stärka barns rättigheter, även för att öka norrbottningarnas kunskaper om Barnkonventionen.

Demokrati och mänskliga rättigheter är temaår för kulturen i Norrbotten under 2021 då den svenska demokratin fyller 100 år. Det kommer att uppmärksammas med en mängd aktiviteter i regionen för barn och för vuxna på fler platser i regionen och på biblioteken.

Kontaktperson

Namn: Christina Stålnacke, Regionbibliotek Norrbotten
E-post: anna.k.stalnacke@norrbotten.se
Telefonnummer: 070-364 40 77

9 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering