Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norra Sverige samarbetar inom kulturen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kultur i Norr är ett etablerat interregionalt nätverk som syftar till att de norra länen samverkar i kulturfrågor. Nätverket fokuserat på gemensamma utmaningar och möjligheter på både lång och kort sikt och på både tjänstepersons-, politiker- och kulturinstitutionsnivå.

2019 antog de fyra norrlänen en gemensam kulturpolitisk positionering som ska utgöra en plattform för interregional kulturutveckling, stärka det professionella kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige och bidra till en starkare röst i nationella sammanhang.

Den position som tagits fram innebär att Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland agerar tillsammans i ett antal kulturpolitiska frågor.  

Regionsamverkan Kultur i Norr har sedan tidigare ett mångårigt samarbete och sätter nu fokus på tre prioriteringsområden för att skapa bästa möjliga interregionala kulturutveckling.

Bakgrunden till positionen var att regionerna såg många gemensamma nämnare inom kultursektorn, till exempel starka kulturinstitutioner, drivande och engagerade kultur­skapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur och en levande folkbildningstradition. Samtidigt såg aktörerna att utmaningarna för kulturen i regionerna var likartade. Samtliga regioner har långa geografiska avstånd med utmaningar i att förmedla ett kvalitativt utbud av kultur på jämlika villkor.

Positionen omfattar tre prioriterade områden som regionerna åtar sig att verka inom:


1. Urfolket samer

 • Utveckla samverkan med Sametinget och andra samiska kulturinstitutioner
 • På olika nivåer verka för samiska scener och samiska center
 • Främja insatser för den samiska kulturen

2. Kulturella och kreativa näringar

 • Etablera noder för form och design i norra Sverige
 • Stärka inkubatorer och kreativa kluster i norra Sverige.
 • Arbeta tvärpolitiskt för att andra politikområden tar in kulturens roll i samhällsutvecklingen.

3. Arrangörsfrämjande åtgärder

 • Utveckla arrangörsstödet
 • Stärka befintliga och nya arrangörsnätverk
 • Öka tillgängligheten till kultur

Läs positionen

Den nya positionen finns att ladda ner via denna länk.

18 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Kristina Nilsson
strateg
Telefon: 0920-28 40 20
Mobil: 070-5730881
E-post: kristina.b.nilsson@norrbotten.se