Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arbetet med kulturplanen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kulturplan för Norrbotten är ett verktyg för regional kulturutveckling. I den beskrivs förslag till utvecklingsinsatser på såväl kort som längre sikt.

Processen

Kulturplan för Norrbotten arbetas fram i dialog och samverkan med länets 14 kommuner representerade av politiker, tjänstepersoner och andra aktiva kulturaktörer samt i dialog med representanter för konstformerna; dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film, museum, kulturarv/kulturmiljö och arkiv. Dessutom genomförs dialoger med en rad fokusområden; barn och unga, nationella minoriteter och urfolk samt folkbildningen, länsungdomsrådet och civilsamhället. Kulturplanen bereds i samverkansforumet Kulturberedningen med representanter från regionala utvecklingsnämnden och kommunförbundet Norrbottens kommuner.

Processarbetet ska förutom kunskapsinhämtning även bidra till ett gemensamt ägande av innehållet i kulturplanen. Intentionen är att gemensamt ta fram en plan och verktyg för den gemensamma regionala kulturutvecklingen i Norrbotten.

I syfte att få inblick i hur långt Region Norrbotten kommit i arbetet med kulturplanen och dess utvecklingsinsatser och i syfte att ha ett underlag inför framtagande av ny kulturplan genomförs uppföljning på olika sätt och i olika omfattning.

Strateg vid Region Norrbottens kulturenhet ansvarar för process, framtagande och uppföljning av kulturplanen. Yttersta ansvaret har Region Norrbottens kulturchef. 

Här kan du läsa mer om vår kultursamverkan
Här kan du läsa mer om våra dialoger och samråd

28 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Christine Hemdal Sandling
Strateg
Mobil: 073-072 94 07
E-post: christine.hemdal-sandling@norrbotten.se