Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vårdgaranti och väntetider

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vårdgarantin regleras i lag. Garantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges, men när beslut om vård har fattats ska den erbjudas inom en viss tid.

Vårdens ansvar

Du har rätt att få individuellt anpassad information och erbjudande om vård inom vårdgarantins gränser. Om vårdenheten inte kan ge vård inom den satta tidsgränsen ska vårdpersonalen aktivt hjälpa dig att få vård någon annanstans (utan att det innebär några extra kostnader för dig). Däremot betalar du patientavgiften som gäller i den region där vården ges.

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma ifråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård.

Vårdgarantin benämns 0-3-90-90

Siffrorna står för det antal dagar som det längst får ta för Region Norrbotten att leverera sina tjänster:

  • 0 - du ska få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag.
  • 3 - du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.
  • 90  - du ska få en bedömning av en specialist, antingen vid något av våra sjukhus eller av annan vårdgivare, inom 90 dagar från beslut om remiss.
  • 90 - din behandling ska vara påbörjad inom 90 dagar från beslut om behandling, antingen vid något av våra sjukhus eller av annan vårdgivare.

Vårdgarantin gäller för sådan vård som kan planeras i förväg. Tiden för undersökningar och utredningar inför ett besök eller en behandling räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Tiden fram till besök och behandling får överstiga 90 dagar, om du och din läkare (eller annan behandlare) är överens om det. Den får också överstiga 90 dagar om det finns medicinska skäl till att en åtgärd inte kan genomföras tidigare, eller när det i förväg inte går att fastställa tidpunkt (exempelvis vid organtransplantation).

Vänd dig till din hälsocentral eller mottagning för information om vårdgarantin och vården i länet.

Väntetider

Via Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) webbplats www.vantetider.se  kan du till exempel själv se hur långa väntetiderna är för olika behandlingar vid olika sjukhus.

17 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering