Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Om sekretess

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En del av våra handlingar är sekretessbelagda. Det innebär att de är hemliga och att inte vem som helst kan få tillgång till dem. Sekretess finns till exempel för att skydda enskilda patienters integritet.

Offentlighets- och sekretesslagen skyddar patienterna

Tryckfrihetsförordningen säger att journalhandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården är allmänna handlingar. För uppgifter som rör patienter gäller dock sekretess i enlighet med bl.a. 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Ovan nämnd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd får lämnas ut. Dessa uppgifter får enbart lämnas ut om den enskilde eller någon närstående inte lider men (psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt).

Ibland förekommer det uppgifter om anhöriga eller andra enskilda personer i patientjournalerna. Även den här informationen är skyddad av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Inre sekretess

Sekretessen för patienter gäller även inom hälso- och sjukvården enligt patientdatalagen 4 kap. 1 §. Det kallas för inre sekretess. Grundprincipen är att vårdpersonalen enbart ska ha tillgång till de uppgifter som de behöver för sitt arbete med en patient.

2 december 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering