Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samordnad individuell plan - SIP

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Om du har behov av insatser från olika vård-, stöd- och omsorgsgivare, så finns det möjlighet att samordna dessa i en samordnad individuell plan även kallad SIP.

Den samordnade individuella planen (SIP) förbättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig, dina närstående och berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare. Samtidigt får du ökat inflytande och delaktighet i frågor kring din situation.

Så här går det till

Du och personal, exempelvis från kommunen och/eller Region Norrbotten, kartlägger tillsammans vilka olika vård-, stöd- och omsorgsbehov som du har. Personalens uppgift är att sammankalla ansvariga till ett samordningsmöte tillsammans med dig.

Förbered dig gärna inför mötet genom att tänka igenom din nuvarande situation.

  • Vad är viktigt för dig?
  • Vilka behov, önskemål och förväntningar har du?
  • Hur skulle du vilja att det blir?

Under mötet diskuteras dina behov och vem som gör vad av vård-, stöd- och omsorgsgivarna. Informationen dokumenteras i en samordnad individuell plan som du sedan du kan ta del av på 1177 eller få hemskickad.

Samtycke

Informationsutbyte mellan kommunen och Region Norrbotten gällande din hälsa och dina behov sker endast om du har lämnat ditt samtycke till det.

Fast vårdkontakt

Den fasta vårdkontaktens ansvarar för att bistå dig i att samordna dina behov av hälso- och sjukvårds insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson mot andra berörda aktörer. 

En fast vårdkontakt ska utses för att tillgodose dina behov av trygghet, kontinuitet och samordning i vården. En fast vårdkontakt ska vara en namngiven person och du som patient ska erhålla tydlig information om vem/vilka som är din/dina fasta vårdkontakter.

Den fasta vårdkontakten är en person som är verksam inom hälso- och sjukvården inom Region Norrbotten eller i kommunen.

Samordnare

I samband med att din samordnade individuella plan upprättas utses en samordningsansvarig för planen. Den samordningsansvarige är en person som arbetar inom kommunen eller Region Norrbotten. Det kan vara någon som du har mycket kontakt med eller som du känner stort förtroende för. Du har själv möjlighet att föreslå vem som ska vara din samordningsansvarige. Dennes uppgift är att se till att du får en samordnad individuell plan och att den följs upp.

Den samordningsansvarige fungerar som en länk mellan dig och personal inom berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare.

För mer information

Kontakta din kommun eller din hälsocentral inom Region Norrbotten.

1 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Dam med hatt bär och svamp