Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Högkostnadsskydd och frikort för besöksavgifter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har ett särskilt högkostnadsskydd för besöksavgifter inom öppen hälso- och sjukvård. Här kan du läsa om hur det fungerar.

Högkostnadsskydd – betala högst 1 200 kronor

I Sverige finns ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att ingen behöver betala mer än 1 200 kronor i patientavgifter, under en period på tolv månader, för besök på mottagningar i en region eller mottagningar som har avtal med en region.

Frikort

Ett frikort får du när du har betalat avgifter för sammanlagt 1 200 kronor. Du börjar räkna vid det första besöket oavsett när under året det görs. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av perioden på tolv månader. Du kan använda frikortet i hela landet.

Inga stämplar

Nu behöver du inte samla stämplar till ditt frikort. I stället håller vi reda på dina betalningar, och talar om för dig när du inte behöver betala fler patientavgifter. Region Norrbotten registrerar in dina patientavgifter automatiskt. Spara kvittot om du söker vård i en annan region eller hos en privat vårdgivare som inte använder elektroniskt frikort. Spara även kvittot om du är osäker på om din avgift är medräknad.

När du uppnått frikortsgränsen, 1 200 kronor, då skickas ett brev om frikort till din folkbokföringsadress.

Vid besök vid annan region eller privat vårdgivare

Har du ett giltigt frikort, ta med det vid ditt besök i annan region eller hos privat vårdgivare. Har du inte frikort, spara kvittot så kan du efterregistrera besöket för att tillgodoräkna avgiften. Kontakta ekonomistöd eller besök närmaste hälsocentral så hjälper vi dig. 

Du uppnår högkostnadsskyddet genom besök hos:

 • Offentligt finansierade vårdgivare, exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera på sjukhus och hälsocentraler.
 • Privata vårdcentraler inom vårdvalet
 • Privata vårdgivare som läkare och sjukgymnaster

Frikortet gäller för:

 • Besök i öppen hälso- och sjukvård vid hälsocentralernas och sjukhusens mottagningar.
 • Besök för viss tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Det innefattar nödvändig tandvård, tandvård som ett led i kortare sjukdomsbehandling och viss oralkirurgisk tandvård som ges på sjukhus.
 • Avgift för förlängning av sjukintyg per telefon eller elektroniskt.
 • Hälsosamtal 

Frikortet gäller inte för:

 • Besök som inte har samband med sjukdom, till exempel hälsokontroller eller utfärdande av vissa intyg med mera.
 • Vaccinationer
 • För sluten vård, det vill säga den avgift du betalar när du ligger inne på sjukhus.
 • För besöksavgift som du efterdebiterats om du uteblivit från ett planerat besök utan att avboka.

21 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Vid frågor, kontakta Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se