Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Etik i vården

Kontaktperson

Rose-Marie Isaksson, FoU-strateg
Telefon: Tfn: 0920-28 46 18
E-post: Rose-Marie.Isaksson@norrbotten.se

De etiska frågeställningarna i vården är ofta sådana att de berör oss – inte enbart som yrkesutövare utan också som människor.

Det kan till exempel handla om att förhålla sig till olika prioriteringar som måste göras, om värdighet för äldre, bemötande av anhöriga, eller om svåra ställningstaganden i livets början och livets slut.

Varje människa hamnar någon gång i situationer då vi måste pröva våra värderingar. Men med en gemensam värdegrund som bas minskar vi riskerna för att någon ska drabbas, att en vårdtagare eller anhörig ska känna sig kränkt eller att en yrkesutövare ska känna sig otillräcklig.

Region Norrbottens värdegrund utgår från en humanistisk människosyn och vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konventioner. Den betonar demokrati genom:

Alla människors lika värde
Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande
Öppenhet, samverkan och hållbarhet

Värdegrundsarbetet vilar på Region Norrbottens etiska plattform som bygger på prioriteringsutredningens grundläggande principer:

  • människovärdesprincipen
  • behovs- eller solidaritetsprincipen samt
  • kostnadseffektivitetsprincipen

För mer information kontakta

Rose-Marie Isaksson
E-post: rose-marie.isaksson@norrbotten.se
Tel: 070-51 52 266

16 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Region Norrbottens etiska råd och utbildning av etikombud

Region Norrbotten har ett etiskt råd, vars uppdrag är att säkra att det etiska arbetet hålls levande och att det förstärks systematiskt över tid.

Länk till uppdragsbeskrivning för etiska rådet här

Ett led i det etiska arbetet är att utbilda etikombud. Etikombuden utgör tillsammans med etiska rådet och en etiksamordningsfunktion viktiga byggstenar i strukturen för det systematiska etikarbetet inom Region Norrbotten. Etikombud finns inom de flesta verksamheter i hälso- och sjukvården.

Länk till uppdragsbeskrivning för etikombud och kursplan för etikombud hittar du här