Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Piteå närsjukvårdsteam hjälper patienter med en trygg hemgång

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Från och med den 1 januari får patienter i Piteå en trygg hemgång efter utskrivning från sjukhuset.

Piteå närsjukvårdsteam hjälper patienter med en trygg hemgång

Vården står inför stora utmaningar. Äldre personer lever längre och den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar. 

– De här patientgrupperna har en högre vårdkonsumtion och lider i större utsträckning av ohälsa och vi som arbetar i närsjukvården vill ta ett större ansvar för dem, säger Emelie Jonsson Sandberg, projektledare vid närsjukvårdsteamet.

Bättre livskvalitet

Hon berättar att patientperspektivet är viktigast för närsjukvårdsteamet och man arbetar mycket med att patienten efter en sjukhusvistelse ska återvända till en trygg och säker hemmiljö. Huvudfokus ligger på att öka patientens upplevelse av sin egen hälsa.

– Den upplevelsen är naturligtvis individuell men genom att arbeta hälsofrämjande så ger vi patienten en möjlighet till ökad delaktighet av sin egen vård. Vi hoppas att det ska öka patientens självständighet och livskvalitet. 

Hur ska ni göra det?

– Genom att samordna insatserna tillsammans med patienten och andra vård- och omsorgsaktörer samt skapa trygga övergångar mellan den slutna hälso- och sjukvården och öppenvården.

Minskat vårdbehov

Emelie Jonsson Sandberg hoppas att närsjukvårdteamets insatser ska minska patientens behov av att bli inlagd på sjukhus.

– Vi lägger stort fokus på det preventiva arbetet, att identifiera behovet av samordning innan patienten tvingas uppsöka sjukhuset. En bra samordning efter utskrivning kan också bidra till ett minskat antal återinläggningar vid sjukhuset. 

Kostar det någonting att använda närsjukvårdsteamet?

– Nej, det är gratis.

Hur kontaktar jag er? 

– Du når oss på mobilnummer 072-223 61 25 och vi har telefontider från klockan 9.00 till 15.30, säger Emelie Jonsson Sandberg.


Frågor och svar om Piteå Närsjukvårdsteam

Vad är Piteå närsjukvårdsteam?
Det är ett projekt som har startats av närsjukvården i Piteå. Vården står inför stora utmaningar vad gäller vården av äldre och individer med psykisk ohälsa. Det är växande patientgrupper med en hög vårdkonsumtion.

Syftet med närsjukvårdsteamet är att fokusera på individens medicinska och omvårdnadsmässiga behov. Teamet ska tillsammans med individen samordna insatser med andra vård- och omsorgsaktörer. Individen ska vara delaktig och få en ökad självständighet och livskvalitet genom en tidig samverkan. Det ska vara trygga övergångar mellan sluten hälso- och sjukvård och öppenvård.

Närsjukvårdsteamet verkar vid samtliga av regionens hälsocentraler i Piteå. Det gör att alla individer får lika vård oavsett var de är listade. 

Vad kan närsjukvårdsteamet hjälpa mig med?
Teamet hjälper dig att samordna vårdinsatser utifrån ditt behov vilket i förlängningen ska göra dig trygg och säker i din hemmiljö. Vi hoppas också att din upplevelse av den egna hälsan ska öka.

När kontaktar jag närsjukvårdsteamet? 
Du kontaktar oss om du har behov av samordnade insatser i din hemmiljö från kommunens socialtjänst eller den regionala hälso- och sjukvården. Alla som bor i Piteå och tillhör hälsocentralerna i Hortlax, Hällan eller centrala Piteå har tillgång till närsjukvårdsteamet men innan du kontaktar med oss, fundera gärna på vad vi kan hjälpa dig med och berätta det sedan för oss.

Vilka jobbar i närsjukvårdsteamet? 
I teamet arbetar tre sjuksköterskor och en undersköterska samt en projektledare. Vi har också läkare kopplade till teamet från varje hälsocentral.

Får patienten välja vem i teamet som jag ska träffa?
Nej, indelningen av patienter sker genom en förbestämd datumindelning.

Vad är en SIP för något? 
SIP står för en samordnad individuell planering. Samordningen skapas mellan individen, anhöriga och hälso- och sjukvårdsaktörer. En samordning börjar när det finns ett behov av insatser från minst två hälso- och sjukvårdsaktörer. Planen skapas sedan utifrån individens unika behov.

5 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering