Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lyckad kompetensväxling i sömnapnéutredningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Andningsenheten vid Sunderby sjukhus har sedan ett år tillbaka kompetensväxlat i arbetsuppgifterna vad gäller sömnapnéutredningar. "Det har visat sig vara ett bra och framgångsrikt sätt att arbeta med det stora patientflödet", säger sektionschefen Jussi Riikola.

Lyckad kompetensväxling i sömnapnéutredningar

Varje månad kommer ett 50-tal remisser till andningsenheten. Den vanligaste orsaken till att göra en sömnapnéutredning är övervikt med symtom som dagtrötthet och snarkningar. Men väntelistan är lång, just nu är kötiden ett år. I Västerbotten är motsvarande väntetid tre år.

– Vi har alldeles för lång kötid och därför har vi anställt en extra medarbetare, säger Jussi Riikola.

Han hoppas på att korta ned väntetiden i Norrbotten till tre månader och man är på god väg. Antalet besök hos läkaren har blivit färre sedan sjuksköterskorna bedömer och besvarar inkomna remisser, en uppgift som tidigare var ålagd läkaren. 

– Det här gör vårt arbete mycket smidigare och behöver vi rådfråga en läkare när vi gör bedömningar så gör vi det, säger sjuksköterskan Anita Hjärpe.

Normal andning

När en patient blir kallad till andningsenheten gör man en sömnregistrering vilket innebär att man mäter luftflöde, syresättning, puls, bröst- och bukrörelser när man andas. Det sker oftast polikliniskt, det vill säga patienten får med sig utrustningen hem och återlämnar den dagen efter. 

När sömnregistreringen är gjord tolkar sjuksköterskan data från utrustningen. Om patienten behöver en andningsmaskin så hjälper sjuksköterskan till att välja vilken som är bäst lämplad så att patienten kan fortsätta andas normalt under natten.

I dag har tekniken gått framåt och andningsenheten följer patienten via webben. Där kan de styra maskinerna och se om det finns andningstörningar, hur masken sitter, om den läcker eller om patienten använder utrustningen överhuvudtaget. Sedan förra året finns det också en möjlighet att göra sömnregistering via Gällivare sjukhus. 

– När patienten har fått sin maskin så gör vi en uppföljning efter en månad och sedan får patienten kontakta enheten för att boka en tid om det uppstår problem, säger Anita Hjärpe.

Minskade kostnader

Kostnaden för andningshjälpmedel har sjunkit med flera miljoner per år på grund av att sjuksköterskorna tidigt provar ut rätt maskin till patienten. Tack vare kompetensväxlingen så har arbetsuppgifterna blivit mer varierande tycker Anita Hjärpe. 

– Absolut, vi kan styra vår egen arbetstid på ett helt annat sätt än tidigare och vi är inte heller beroende av att hela tiden rådfråga en läkare.

Bilden: Anita Hjärpe, sjuksköterska vid andningsenheten, visar Anna Alm Andersson, divisionschef för närsjukvården, hur man har arbetat med förbättringar. 

10 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering