Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Här är patienten alltid i centrum

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vid Örnäsets hälsocentral är patienten i centrum redan när man kliver in genom huvudentrén. ”Det är jätteviktigt att vi lyssnar på patientens upplevelser och önskemål. Det gör att de känner förtroende för oss”, säger Linda Johansson Bäckström, distriktssköterska och sektionsledare.

Här är patienten alltid i centrum

Personcentrerad vård med patienten i centrum är ett annat namn för att fokusera på patientens behov inom sjukvården. Vid Örnäsets hälsocentral är det en självklarhet och här pågår en mängd förbättringsarbeten. 

– Just nu tittar vi på hur vi ska undvika dubbelarbete eftersom det inte skapar någon bra vård till våra patienter när vi gör samma sak flera gånger, säger Linda Johansson Bäckström som leder utvecklingsgruppen. 

Effektivare arbetssätt

Linda och kollegan Linnea Henriksson berättar att i hälsocentralens flödesarbete så utgår man ifrån att patienten hela tiden är i centrum och att de har byggt en mall för effektivare arbetssätt i LifeCare som är ett system för samordnad planering. Det har gjort att personalen har blivit mer tillgängliga för patienterna men också för varandra och vardagsstressen har minskat. 

Man arbetar också proaktivt i kontakten med patienten. Ett exempel är när en patient läggs in på sjukhuset och vårdgivaren är skyldig att göra en vårdplanering, det vill säga hur patienten ska vårdas när denne kommer hem från sjukhuset.

– Tidigare gjorde vi planeringen på sjukhuset i samband med utskrivning men nu tar vi kontakt med patienten redan när han eller hon ligger på sjukhuset för att planera hemgången, säger Linda Johansson Bäckström.

– På det här sättet ser vi också om det är regionen eller kommunen som ska ge eftervård och på vilket sätt.

Framgångsrikt projekt

Linda Johansson Bäckström och hennes kollegor driver också ett segmenteringsprojekt som handlar om att utgå från patienternas behov av vård och inte utifrån den diagnos man får.

– Vi tittar mycket på hur vi arbetar med patienterna och vad vi erbjuder för tjänster. I det här projektet har vi delat in patienten i fyra olika segment: sårbar och orolig, självständig och obrydd, självständig och engagerad samt traditionell och obrydd. 

Tanken med projektet är att se patienten som en individ och ge vård utifrån dennes önskemål och behov, inte bara utifrån en diagnos.

– Det är viktigt att patienten har valmöjligheter för att vården ska passa och särskilt viktigt är det att patienten känner sig delaktig, säger Linda Johansson Bäckström. 

Bilden: Anna Alm Andersson, divisionschef för närsjukvården, gjorde ett uppskattat besök hos Linda Johansson Bäckström och Linnea Henriksson vid Örnäsets hälsocentral. 

14 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering