Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Barn- och ungdomshabiliteringen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På barn- och ungdomshabiliteringen får barn upp till 18 års ålder med funktionsnedsättning och deras familjer råd, stöd och behandling för att barnen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vilka barn kommer till habiliteringen?

Barn som kommer till habiliteringen kan ha fysiska funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder orsakade av hjärnskador, muskel- eller nervsjukdomar och missbildningar. Även barn och ungdomar med till exempel autism och intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd från habiliteringen.

Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten

Habiliteringsverksamheten är en del av barnsjukvården och vi arbetar i team med utgångspunkt från fyra perspektiv; medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt och socialt.

Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag
Folder barn- och ungdomshabiliteringen
Grupper och utbildningar för patienter och anhöriga
Tips på länkar till intresseorganisationer, samhällsstöd och information om olika diagnoser m.m.

Lokala habiliteringsteam finns på respektive sjukhus:
Gällivare - Kiruna
Kalix
Piteå
Sunderbyn

Yrkesgrupper som arbetar på habiliteringen

På barnhabiliteringen arbetar personal från flera olika yrkesgrupper. Alla har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och samarbetar nära varandra i ett habiliteringslag som bildas kring varje barn efter deras behov. Vid behov remitteras barnet för bedömning och behandling av till exempel barnortoped, handkirurg, ögonläkare eller barnpsykiatriker.

Här följer en beskrivning på olika yrkesgrupper som kan finnas på barn- och ungdomshabiliteringen:

Arbetsterapeuten arbetar för att barnet ska bli självständigt och delaktigt i sina dagliga aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Insatserna kan gälla utredning, träning och utprovning/anpassning av hjälpmedel. Insatserna kan också vara råd om miljöanpassning och handledning till barnet, föräldrar och andra personer i barnets nätverk. Våra insatser sker på Barn- och ungdomshabiliteringen men även i barnets olika miljöer såsom hem, förskola och skola.

Fysioterapeuten analyserar och bedömer barnets motoriska förmåga. För att hjälpa barnet till bästa möjliga förutsättningar behandlar, handleder och instruerar vi barnet, föräldrar och andra personer i barnets nätverk om lämplig träning. Vi provar även ut och ordinerar tekniska hjälpmedel. 

Kuratorn fungerar som en guide i samhället, ger information om samhällets resurser, service och sociala lagstiftning. Vi ger stöd genom rådgivande, stödjande och krisbearbetande samtal och kan vid behov hjälpa familjen i kontakten med myndigheter och organisationer.

Logopeden finns på logopedenheten. Arbetar med att utveckla språklig kommunikation, diagnostiserar och behandlar tal- och röstrubbningar samt matningsproblem.

Läkaren ansvarar för medicinsk vård och behandling, utredning och diagnostik. Den medicinska diagnosen är grunden för arbetet inom habiliteringen. Läkaren, oftast en barnläkare som är specialist i nervsystemets sjukdomar, samverkar med andra specialister vid behov.
 
Psykologen utreder, diagnosticerar och behandlar utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar samt informerar om diagnosen. En central uppgift är att förmedla kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i vardagen. Vi erbjuder samtal kring förhållningssätt och bemötande och ger strategier/redskap för att familjen skall kunna hantera olika situationer i vardagen.

Sjuksköterskan/uroterapeuten gör uppföljning och ger rådgivning vid CS-medicinering. Utredning, rådgivning och behandling vid urinläckage, sängvätning eller andra problem/sjukdomar inom urinvägar. Utredning, rådgivning och behandling vid förstoppning, tarmbesvär.  

Specialpedagogen gör pedagogiska kartläggningar och bedömningar. Ger råd och konsultation till föräldrar och andra personer i barnets närmiljö i frågor som rör lek och lärande, samspel och kommunikation utifrån barnets svårigheter och individuella förutsättningar. Vi handleder även föräldrar och nätverk i mångsidiga intensiva insatser för förskolebarn med autism.

Habiliteringen - en presentation 

Stöd till föräldrar som är på Habiliteringen

1 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering