Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Användarregler och villkor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Respekt för varandra är en del i Region Norrbottens värdegrund.

Användarregler

När du använder vår chatt ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

  • Håll god ton. Vi accepterar inte diskrimineringar*, förolämpande, kränkande, provocerande och hotfullt språk.
  • Vårdpersonalen får endast kontaktas för det besvär du söker hjälp för. Har du ytterligare besvär så får du söka för de separat.  

Om användarreglerna inte följs har vårdgivaren rätt att avsluta chatten. Om det som skrivs i chatten kan uppfattas som hot kan även en polisanmälan ske.

*Diskrimineringar utifrånkön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Användarvillkor

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du ringa 112 eller besöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Användarregistrering

Du behöver logga in med hjälp av e-legitimation för att komma åt ditt konto och nyttja tjänsten. Du registrerar därefter dina kontaktuppgifter. Det behöver du bara göra första gången du loggar in i tjänsten.

Den som är vårdnadshavare för ett barn har rätt att nyttja tjänsten för barnets räkning. I övrigt kan tjänsten inte användas för andra personer än dig själv. 

Användarens ansvar

Du förbinder dig att:

  • om du blir sämre medan du väntar på svar kontakta 1177 eller om du akut sjukvård ring 112.
  • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning.
  • genast ta kontakt med oss om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation och kan logga in i tjänsten.

Vårdgivarens ansvar

Samma lagar och regler gäller för patientmöte i chatten som när ni besöker någon av Region Norrbottens vård- och tandvårdsinrättningar.

Personuppgifter

Så här hanterar Region Norrbotten dina personuppgifter

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss. Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Här kan du läsa mer om hur du lämnar klagomål och förbättringsförslag rörande vården.

9 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering