Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukvårdsberedningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning genomför medborgardialoger och rapporterar till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sjukvårdsberedning arbetar med uppgifter som rör livsstilsfrågor, förebyggande hälso- och sjukvård samt länets hälso- och sjukvård och tandvård. Beredningen består av tretton ledamöter och tretton ersättare från alla partier som har platser i fullmäktige.

Sjukvårdsberedningens ledamöter och ersättare

Beredningens metod: Medborgardialog

Sjukvårdsberedningens arbetsmetod är dialog. Beredningen söker upp olika målgrupper för att samtala om ett aktuellt uppdrag. Det kan innebära att beredningen bjuder in sig till öppna möten eller besöker organisationer, men också att beredningen träffar och samtalar med människor på exempelvis arbetsplatser och föreningsmöten.

När beredningens ledamöter träffar och samtalar med invånare i Norrbotten ökar medborgarnas inflytande samtidigt som regionens förtroendevalda får större kunskap om medborgarnas behov.

Dialog 2022 om rehabilitering

Sjukvårdsberedningens dialoger under 2022 handlar om rehabilitering. Regionfullmäktige har gett beredningen i uppdrag att undersöka medborgarnas behov av rehabiliteringsåtgärder inom primärvården och kommunal hälso- och sjukvård, som enligt riktlinjerna utgör basen för länets rehab-patienter.

Dialogerna pågår under januari - maj 2022. Sjukvårdsberedningen lämnar sedan sin rapport till regionfullmäktige den 12 oktober 2022.

Är du, din förening/organisation eller din arbetsplats intresserad av att delta vid en dialog om rehabilitering? Kontakta sjukvårdsberedningen på adressen fullmaktigesberedningar@norrbotten.se

Tidigare dialog om ungdomsmottagning

Under 2020-2021 handlade dialogen om ungdomsmottagning. Sjukvårdsberedningen har redovisat sina slutsatser i en verksamhetsrapport som behandlats av regionfullmäktige den 21 oktober 2021.

Beredningens rapport används nu som underlag av regionstyrelsen när den lägger fram förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten. Regionstyrelsens svar på sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport behandlas under ett sammanträde med regionfullmäktige under den första halvan av 2022. Mer information kommer längre fram.   

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021 (slutrapport)

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 (delrapport)

Återkoppling till dialogdeltagare

Alla som deltagit i en medborgardialog eller skrivit till sjukvårdsberedningen får möjlighet att lämna sin e-postadress för återkoppling. Deltagarna får sedan en verksamhetsrapport skickad tillsammans med löpande information om hur innehållet i rapporten behandlas.

20 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering