Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Begär ut handlingar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På dessa sidor har vi samlat information om hur du går tillväga för att begära ut olika typer av handlingar från Regionarkivet.

När du vill begära ut en handling från oss ser vi helst att du skickar in din begäran i skriftlig form, antingen med e-post eller vanlig post. Vid begäran av patientjournal har vi ett särskilt formulär som bör användas.

Vad vill du begära ut?

Patientjournal
Vaccinationsuppgifter
Födelsedata (klockslag, vikt, längd, huvudomfång)
Betyg och examensbevis
Annan handling

Läs vidare:

Definition av handling
Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller?
Avgifter
Hur lång tid tar det?

Hyllor med arkivhandlingar.

Definition av handling

Enligt tryckfrihetsförordningen avses med handling en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

På Regionarkivet förvaras främst handlingar i skrift och pappersform.

Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller?

Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt förvarad vid ett allmänt organ, såsom en statlig myndighet, en region eller en kommun. Alla handlingar som finns på Regionarkivet är därmed allmänna.

En offentlig handling är en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Med andra ord är en allmän handling inte automatiskt också offentlig; beroende på dess innehåll kan den mycket väl vara sekretessbelagd. Detta gäller även på Regionarkivet.

Oavsett om en allmän handling är offentlig eller inte, så har du alltid rätt att lämna in en begäran om att ta del av den. I de fall där handlingen omfattas av sekretess görs dock alltid en menprövning (också kallad sekretessprövning) i samband med din begäran, som därmed kan komma att avslås. I vissa fall väljer vi att lämna ut handlingen med överstrykningar i texten – så kallad maskning – för att skydda delar av den.

Avgifter

Regionarkivet har under vissa förutsättningar rätt att ta ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar. Avgiften bestäms i enlighet med Region Norrbottens bestämmelser om avgift för kopia på allmän handling.

Eventuell betalning hanteras via faktura. Fakturan skickas då separat med posten.

Hur lång tid tar det?

Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt. Det betyder att vi hanterar varje begäran så snabbt vi kan; handläggningstiden varierar från en dag till några veckor beroende på antalet andra inkomna ärenden, samt hur komplicerad sökningen visar sig vara. Om de begärda handlingarna finns på en vårdmottagning snarare än hos oss vidarebefordrar vi generellt din begäran samma dag som vi får den, men det är då mottagningen själv som hanterar utlämningen och därmed också den tid det tar.

25 augusti 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt Regionarkivet

E-post: regionarkivet@norrbotten.se 

Telefon: 0920-719 93

Telefontider

Måndag-fredag kl. 8-12

Postadress

Regionarkivet
Höstvägen 7
976 33 Luleå