Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Avgift för kopia på allmän handling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.

Region Norrbotten har rätt att ta ut en avgift för utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgiften ska följa kommunallagens bestämmelse om självkostnadsprincip (2 kap. 6 §), där den avgift Region Norrbotten tar ut inte får överstiga de sammanlagda kostnaderna för papper eller annat medium och bruk av maskiner. Någon avgift för nedlagd arbetstid är inte möjligt att ta, med undantaget avskrifter, d.v.s. transkribering eller manuell kopiering.
 
Även kommunallagens bestämmelse om likställighetsprincip ska följas (2 kap. 3 §), vilket innebär att regionen måste behandla alla sina medlemmar lika, oavsett särskilda intressen. Således tas inte varierande avgift ut beroende på handlingens innehåll. Som rättesnöre används vissa bestämmelser i avgiftsförordningen (4 §, 15-17 §§) som betraktas förenliga med kommunallagen.
 
Mottagaren ska betala avgiften mot faktura. Om handlingarna skickas per post tillkommer porto och eventuell avgift för rekommenderat brev.

Typ av handling

Avgift

Digitalt skapad, inskannad eller fotograferad kopia

Sida 1-9 kostnadsfritt. 10 sidor kostar 50 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 2 kronor per sida. Med sida avses här en enskild kopia oavsett storlek
Papperskopia i A4-format Sida 1-9 kostnadsfritt. 10 sidor kostar 50 kronor. Därefter tillkommer en avgift på 2 kronor per sida
Avskrift 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Leverans på digitalt lagringsmedia                           

Inköpskostnad för lagringsmediet

 

Undantag från avgift för kopia på allmän handling 

Nedan finns angivet undantag för när avgift för kopia på allmän handling inte ska tas ut:

  • En enskild har rätt att utan kostnad få ut ett registerutdrag i enlighet med dataskyddsförordningen. Ett registerutdrag är bl.a. en bekräftelse på vilka personuppgifter regionen hanterar om den enskilda.  
  • Journalkopior som tillställs Socialstyrelsen inom ramen för dess tillsynsverksamhet. 
  • Kopior till Justitieombudsmannen (JO). 
  • Kopior till Justitiekanslern (JK). 
  • Kopior till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). 
  • Kopior till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). 
  • Kopior till andra vårdenheter där en patient vårdas när det behövs för vården på den andra enheten.
  • Kopior till Försäkringskassan.

 

14 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering